STEAM Akademi

Yürütülen bu program sayesinde öğrencilerin, strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimleri amaçlanmaktadır. Oynayarak düşünmeyi öğreten zekâ ve akıl oyunları çalışmaları ayrıca ileriyi görme, sabır, rekabet, yenilgiyi hazmetme, merak dürtüsünü harekete geçirme, hızlı düşünme, çözüm üretme, karar verme gibi tutum ve becerilerin gelişmesine imkân tanımaktadır.

STEAM nedir?

STEAM; dünya üzerinde uygulanan ve öğrencilerin gelişim sürecinde bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarının senkronize gelişimlerini ön plana almış bir çerçevedir.

Bu program sayesinde öğrencilerin, strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat-konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimleri amaçlanmaktadır.

Aynı zamanda bu program her alana hitap eden, çok yönlü, öğrencilerin ilgi alanlarını ortaya çıkarmaya yönelik bir programdır. Programda disiplinler arası yaklaşım temel alınmıştır, disiplinler iç içe ve bir bütün halinde verilmektedir.

Nasıl uygulanır?

STEAM çalışmaları için hazırlanan çalışma takvimi öğrencilerimizin okul programlarıyla uyumludur. Programlar alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından sürdürülür. Programa katılan öğrenci sayılarına uygun olarak sınıf düzeylerine uygun planlama yapılarak gruplar belirlenir.

Üstün zekâlılar eğitimi

Öğrencilerin, duygusal ve sosyal alanda olumlu yönde gelişmelerine, var olan potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymalarına yardımcı olunmaktadır. Çocukların, gelişim dönemlerinde yaşayabilecekleri çatışmalarla en olumlu şekilde baş edebilmelerini sağlama amacıyla yapılan çalışmalar; “Kendini Kabul Etme, Duygular, Tutumlar ve Davranışlar, Problem Çözme / Karar Verme, Kişilerarası ilişkiler” başlıkları altında verilmektedir.

 

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?