CATS

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren uygulanan, öğrencilerimizi merkeze alan, 2. sınıftan 12.sınıfın sonuna kadar devam eden bir öğrenci performans yönetim sistemidir.

Sınıf/sınıf danışmanı öğretmenlerimiz, ders öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz CATS’in ayrılmaz birer parçasını oluşturur.

CATS’in ilk aşaması “Öğrenime Hazırlık Sınavı” dır. İki haftalık sürede tamamlayıcı öğretim faaliyetleriyle öğrenme eksikliklerinin giderilmesi ve tatil sonrası yeni sürece adaptasyon amaçlanır.

Belirtilen sürede sınıf/danışman öğretmenlerimiz ve rehber öğretmenlerimiz tarafından bir dizi çalışma ve bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. Her öğrencimiz için ayrı ayrı “Başarıya Doğru Sınavı” nda gerçekleştirilmesi hedeflenen puanlar belirlenir.

“Başarıya Doğru Sınavı” sonrası elde edilen sonuçlar, önceden belirlenen hedef puanlarla karşılaştırılır. Hedeflerin gerçekleşme düzeyleri, öğrencilerin öğrenme eksiklikleri tespit edilir ve bireysel tamamlayıcı öğretim faaliyetleri tekrarlanır. Bu süreç yılsonuna kadar devam eder ve her sınav için tekrarlanır.

 

 

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?