İlkokul

Her çocuk farklıdır.

Çocuğunuzun bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, okul yaşamına uyumu ve akademik becerilerinin geliştirilmesi yönünden sağlam bir temel atıyoruz. Farklı öğrenme alanları için anahtar olacak anadilini iyi bir biçimde öğrenmesini sağlıyoruz.

Öğrencilerimiz işimizin merkezi...
• Bireysel ihtiyaçlar ve farklılıklar
• Öğrenciyi merkeze alan yaklaşım
• Ortaokula hazırlık
• Demokratik eğitim anlayışına uygun öğrenci mutluluğunu temel alan öğrenme ortamları
• Okula uyum etkinlikleri
• Sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışlarının geliştirilmesi
• Bağımsız davranış geliştirme
• Yardıma ihtiyaç duyduğunda destek olma
• Kendi ve başkalarının duygularının farkına varma
• Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi gelişimi
• Etkinliklere dayalı Türkçe öğretimi
• Yaparak yaşayarak öğrenme

Hazırlık programı
Yaratıcı Düşünme ve Düşünme Becerileri, Yaşam Becerileri, Akıl Oyunları, Temel Felsefe Eğitimi, Duygusal ve Sosyal Gelişim, Eğitsel Oyunlar, Yaratıcı Drama, Satranç, Sahne Sanatları, Robokids, Öğrenci Kulüpleri, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları…

İngilizce eğitimimiz.
İngilizce sistemimizde yapılan tüm çalışmalar ve kullanılan materyaller TAM ÖĞRENME modeline göre tasarlanmıştır. Birbirini destekleyen ve tamamlayan öğrenme araçlarının planlı ve programlı bir bütün halinde kullanılması ile öğrencilerde tam ve kalıcı öğrenme gerçekleşir. Öğretimde kullanılan tüm araçlar birbirini takip eden ve tamamlayan bütünün parçalarıdır. İngilizce öğretim yöntemimiz, Gramer Ezberleme İçeriğinden Uzak,  Beceri Odaklı, Etkili Dil Kullanımı’nın olduğu, Günlük Hayata Aktarım’ın yapıldığı çalışmalardan oluşur. 1. sınıfta ve  2. sınıfta öğrencilerimiz  temel bilgilere ek olarak  Ses Eğitimi (PHONICS)  ile desteklenir. Uyguladığımız Cambridge ESOL Sınav Modeli’ne göre öğrencilerimiz 3. sınıfta ve 4. sınıfta seviye gruplarında eğitim alırlar.
     
READING, WRITING, LISTENING, SPEAKING SKILLS
PRIVATE SPEAKING HOUR  
PHONICS
CAMBRIDGE
WEEKEND WORKSHEETS
ONLINE PRACTICE
EVALUATION
BULLETINS

 

 

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?