İlkokul

Her çocuk farklıdır.

Çocuğunuzun bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, okul yaşamına uyumu ve akademik becerilerinin geliştirilmesi yönünden sağlam bir temel atıyoruz. Farklı öğrenme alanları için anahtar olacak anadilini iyi bir biçimde öğrenmesini sağlıyoruz.

Öğrencilerimiz işimizin merkezi...
• Bireysel ihtiyaçlar ve farklılıklar
• Öğrenciyi merkeze alan yaklaşım
• Ortaokula hazırlık
• Demokratik eğitim anlayışına uygun öğrenci mutluluğunu temel alan öğrenme ortamları
• Okula uyum etkinlikleri
• Sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışlarının geliştirilmesi
• Bağımsız davranış geliştirme
• Yardıma ihtiyaç duyduğunda destek olma
• Kendi ve başkalarının duygularının farkına varma
• Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi gelişimi
• Etkinliklere dayalı Türkçe öğretimi
• Yaparak yaşayarak öğrenme

Hazırlık programı
Yaratıcı Düşünme ve Düşünme Becerileri, Yaşam Becerileri, Akıl Oyunları, Temel Felsefe Eğitimi, Duygusal ve Sosyal Gelişim, Eğitsel Oyunlar, Yaratıcı Drama, Satranç, Sahne Sanatları, Robokids, Öğrenci Kulüpleri, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları…

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?