444 56 91

info@cihangir.k12.tr

Derslerimiz

TÜRKÇE

 

“Ses Temelli Cümle Yöntemi” ile başlayan okuma yazma süreci ilerleyen sınıf düzeylerinde beş temel dil becerisi olan dinleme, okuma, konuşma, yazma ve görsel okumaya yönelik kazanımlar yönünde gelişim üzerine kurgulanır. Anadil öğretiminde öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ve diğer dilleri de öğrenebilmeye yönelik bir alt yapı kazandırmak hedeflenmektedir.

 

MATEMATİK

 

Temel işlemler, şekiller ve örüntü tamamlama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Matematik öğretiminde, değişen dünya standartlarına uygun olarak ‘’Matematik Okur Yazarlığı’’ becerilerinin de geliştirilmesi bizim için oldukça önem taşır. Bu nedenle matematiksel düşünme ve yorumlama, matematiğin uygulanabilirliğini arttırmaya yönelik çalışmalarla süreç desteklenir.

 

HAYAT BİLGİSİ

 

Okul ve çevreye uyum becerileri kazandırmayı amaçlayan Hayat Bilgisi öğretimi, yakından uzağa ilkesiyle öğrencilerimizin bildiklerinden yola çıkarak yeni öğrenmelerini anlamlandırma üzerine planlanır. 3.Sınıfa kadar devam eden derslerimizde öğrencilerimiz yaşam ve iletişim, kedini tanıma, çevresini tanıma becerileri geliştirir.

 

FEN BİLİMLERİ

 

Deney, gözlem ve nicel ölçümlerle; doğayı anlama, canlıları tanıma, doğal olayların neden ve sonuçlarını inceleme ve bu bilgileri bilimsel süreçlere dayalı olarak yorumlayabilme becerisi kazandırılır.

 

SOSYAL BİLGİLER

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, vatanını ve milletini seven, hak ve ödevlerini bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren ve kendisini her yönüyle tanıyan bireyler yetiştirmek hedeflenir.

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ

 

Dış dünya ile etkileşimin zenginleştirilmesine yönelik olarak trafiğin ne olduğu, yaya olarak trafikte nasıl davranılması gerektiği, toplu taşım araçlarından nasıl yararlanılacağı, temel ilk yardım konularının neler olduğu yaparak-yaşayarak öğrenilir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 

4.Sınıfla birlikte din ve ahlakla ilgili temel kavramlar, temizlik, Hz. Muhammed’in hayatı, Kur'an-ı Kerim ile ilgili temel bilgiler, aile ve din kavramı ilişkisi üzerinde durulan temel konulardır.

 

İNGİLİZCE

 

İlkokul İngilizce eğitim programımız ‘gramer ezberleme’ kalıbına sıkıştırılmış içerikten tamamen uzak beceri odaklı, öğrencilerimizi dili etkili bir biçimde kullanabilme ve günlük hayata aktarmalarına olanak sağlayan içerikte oluşturulmuştur.

 

Gerekli diplomalara ve yeterli tecrübeye sahip öğretmenler tarafından işlenen derslerde öğrenciler, Konuşma-Dinleme-Okuma-Yazma gibi dört ana dil becerisinde yetkinlik kazanırlar.

 

1ve 2. sınıfta temel bilgileri alan öğrenciler, uyguladığımız Cambridge ESOL sınav modeline göre 3.sınıfta STARTERS, 4.sınıfta MOVERS seviye gruplarında eğitim alırlar ve 5.sınıfta hazırlık sınıfı uygulamasına sağlam bir alt yapı ile başlar.

 

Sınıftaki Öğrenme Ortamımız Aşağıdaki İletişimsel Özelliklere Dayandırılmaktadır.

 • İletişim İngilizce yürütülür.
 • İletişim gerçek anlam oluşturmaya odaklıdır.
 • Öğrenciler gerçek yaşamda o dili konuşan ülkelerdeki insanlar gibi dinleme ve konuşma eylemlerinde bulunurlar.
 • Öğrenciler gelişen İngilizce becerilerini öğrenmenin her alanında kullanırlar.
 • Öğrenciler görsel ve işitsel araçlar yardımıyla hedef dilde kullanılan yapı ve sözcüklerle sürekli olarak karşılaşırlar.
 • Öğrenciler dili, el işleri, tüm bedensel tepki, drama etkinlikleriyle eğlenceli bir şekilde kullanırlar.
 • Öğrenciler İngilizce öğrenirken kendi ana dillerine de saygı duyar ve dil gelişimlerinin önemli bir parçası olarak görürler.
 • Ana dil kullanımı yasaklanmaz veya engellenmez fakat gerektiğinde kullanılır (Örn: karmaşık yönergeler verirken, zor yapıları açıklarken).
 • Öğrenciler kendilerini gülümseyerek “anlayan” öğretmenler tarafından desteklenirler.
 • Öğrenmenin amacı belirli bir zaman aralığında ders programındaki konuları işleyip bitirebilmek yerine kurulan iletişimi derinleştirmeye çalışmaktır.
 • Öğrenciler iletişim kurarken hata yapmaları halinde uyarılmaz ve düzeltilmez; iletişimin devamlılığına odaklanarak hatalarını daha sonra düzeltirler.
 • Öğrenciler daha önceki derslerde karşılaştıkları işlev ve bilgileri tekrar tekrar kullanırlar ve bilgi ve becerilerini taze tutarlar.
 • Öğrenciler kendilerini zorlayan ama yapılabilir etkinliklerin üstesinden başarıyla gelerek motivasyonlarını artırırlar.
 • Öğrenciler okullarındakilerle ve okul dışındakilerle paylaşacak ürünler ortaya koyarlar.
 • Öğrenciler “Bir dil hakkında bir şeyler öğrenmek” yerine “o dille bir şeyler” yaparak İngilizce iletişim becerilerini geliştirirler

 

ALMANCA

 

Dil öğrenimi için ayrılan zaman şüphesiz son derece önemli. 3.Sınıftan itibaren başlayan ikinci yabancı dil eğitiminde tercih ettiğimiz dil ise Almanca. Öğrencilerimiz temel konuş­ma, kendini ifade etme, okuma ve yazma becerilerini geliştirip, oyunlarla ve konuşma temeline dayalı olarak öğrendiklerini günlük ya­şam­da kullanma fırsatı elde etmektedirler.

 

GÖRSEL SANATLAR

Güncelleniyor…

 

MÜZİK

Güncelleniyor…

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?

GELECEĞE HAZIRLIK OKULLARI © 2014. Tüm Hakları Saklıdır.

ATAKENT
Atakent Mah. Atatürk Cad. No:8 Atakent, Halkalı
Küçükçekmece,İstanbul
Tel : 0(212) 696 10 40
British Side Certificate
BAHÇEŞEHİR Turgut Özal Blv. Tevfik Fikret C. Bahçeşehir 2. Kısım
Başakşehir, İstanbul
Tel : 0(212) 593 28 28
Faks : 0(212) 593 27 27
British Side Certificate
BÜYÜKÇEKMECE Muratçeşme Mah. Pendik Sok. No:1
Mimaroba, Büyükçekmece, İstanbul
Tel : 0(212) 864 40 10
Faks: 0(212) 864 33 24
British Side Certificate
KURTKÖY Harmandere Mh. Petek Sk. No:8
Pendik, İstanbul
Tel : 444 56 91
British Side Certificate