Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerimizin öğrenme sürecinin ve ürünlerinin etkililiği ve verimliliği bizim için son derece önemlidir. Okullarımızdaki ölçme ve değerlendirme faaliyetlerimizin temelinde sonuç odaklı değil, süreç ve ürün odaklı bir ölçme ve değerlendirme söz konusudur.

Özellikle anaokulu ve ilkokulda öğrenci ürün dosyaları bizim için en önemli ölçme ve değerlendirme faaliyetidir. 1.-2.-3. sınıflarda akademik başarının değerlendirilmesi için sınavlar yerine öğrencilerimizin öğrenme ürünlerinin değerlendirilmesi yönünde planlanan çalışmalar söz konusudur.

Bu durum aynı zamanda öğrencilerimizin birbirleri ile olumsuz anlamda kıyaslanmasının önüne geçmektedir. Doğal olarak bu düzeydeki ölçme ve değerlendirme faaliyetleri öğrencilerin kişisel gelişimini destekleyen ve öğrenme sürecinin verimliliğini artıran bir nitelik taşır. 

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarımızın objektif özelliklere uygun olarak yapılması bizim için önem taşır. Bu kapsamda öğrencilerimizin önceden belirlenmiş standart ölçme araçları ile değerlendirilmesi sağlanır. Okullarımızda 4.sınıf düzeyinden itibaren uygulanan yazılı yoklamalar merkezi olarak yapılır ve alternatif ölçme araçları ile de sürecin kontrol edilmesi sağlanır.

 

 

 

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?