Ortaokul

Bütüncül Eğitim Programı (Integrated Education Program)

Ortaokul öğrencilerinin, doğal çevreye saygısını ve sosyal adalet duygusunu beslemesini amaçlayan, öğrencilere yaratıcılık, şefkat, kendini bilme, sosyal beceriler, duygusal sağlık edinmeyi sağlayan aynı zamanda öğrencilerin bir üst okula geçerken öğrenmesi gereken tüm akademik kazanımları aktaran bir programdır.

Bütüncül eğitim programı ile öğrencileri tüm yönleriyle ele alarak “Dünya Vatandaşı” yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Beceri Temelli Eğitim Programı (BETEP)

Cihangir Okulları Ortaokulu 5 ve 6. sınıf öğrencileri için temele aldığı teknolojinin de etkisiyle değişen dünya ile birlikte öğrencilerden sadece akademik başarıları yüksek bireyler olmaları değil; problem çözme, okuduğunu anlama, kendini ifade etme, görsel yorumlama, karar verme gibi 21. yüzyıla ait üst düzey becerilere sahip bireyler olmalarını da amaçlayan ve bu kapsamda beceri temelli uygulamalara imkân tanıyan bir programdır.

Akademik Temelli Eğitim Programı (ATEP)

Cihangir Okulları Ortaokul Akademik Temelli Eğitim Programı 7 ve 8. sınıfta; her öğrenci yapabilir, başarabilir düşüncesiyle bireysel farklılıkların dikkate alındığı, bir üst okula hazırlık sürecinin tüm yönleriyle sağlıklı biçimde desteklendiği bir programdır.

Öğrencilerimiz, akademik yönden zenginleştirilmiş bir programla Merkezi Sınavlara hazırlanırken ilgi ve yetenekleri doğrultusunda da sosyal, kültürel ve fiziksel becerileri de desteklemeye devam edilir.

Yabancı Dil

Yabancı dil öğrenimi, kişilik ve öğrenme stilleri anlamında bireysel bir yolculuk anlamına gelmektedir. Sistemimizde yapılan tüm çalışmalar ve kullanılan materyaller Yapılandırmacı İngilizce Modeline (Constructivist English Model) göre tasarlanmıştır. Birbirini destekleyen ve tamamlayan öğrenme araçlarının planlı ve programlı bir bütün halinde  kullanılması ile öğrencilerde tam ve kalıcı öğrenme gerçekleşir. Ortaokula başlangıç aşamasında çocuklarımıza  “İngilizce Hazırlık Programı” uyguluyoruz. Ortaokul kademesinin sonunda 1.560 saatlik İngilizce eğitimleri ile  B1+ seviyesine gelen öğrencilerimiz, sözlü ve yazılı bağlamlarda kendilerini ifade edebilir duruma gelerek lise eğitimine doğru özgüvenle yürürler. Tüm temel iletişim becerileri yanı sıra ortaokul kademesinde öğrencilerimizde;

• Eleştirel bakış açısıyla okumak, analiz etmek ve farklı türde metinler üzerinde tartışabilmek,
• Bilgi okuryazarı olmak,
• Çeşitli durumlarda etkili dinleme stratejileri göstermek,
• Doğrudan yapılan önerileri / talimatları, çağrışımları ve çıkarımları anlayabilmek,
• Basılı metin, elektronik veritabanları ve internet üzerindeki çeşitli kaynaklardan bilgi toplamak, analiz etmek, değerlendirmek ve sentezleyebilmek,
• Teknolojiyi kullanarak sunum becerilerini geliştirmek hedeflenir.

Kulüplerimiz

Her öğrenci farklıdır. Her öğrencinin ilgi ve yetenekleri de farklıdır. Cihangir Okullarında Bütüncül Eğitim Programıyla öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkaracak kulüpler planlanmaktadır. Öğrenci Kulüpleri; öğrencilerin ilgileri, yetenekleri ve sosyal, dil, kültürel, bilimsel, sportif ve sanatsal alanlarda beceriler geliştirmelerini amaçlar.

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?