Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çağdaş eğitim anlayışında okulların görevi öğrencilerin kendini tanıyan, kendine güvenen, düşüncelerini ve duygularını ifade edebilen, sorun çözme becerisi gelişmiş, çevresiyle uyumlu ilişkiye girebilen, hedef belirleyebilen, karar verebilen, sorumluluklarını üstlenen, planlı çalışma alışkanlığı geliştirebilen, bağımsız bireyler olarak yetişmesine yardımcı olmaktır.

                                           

Gelişimsel rehberlik anlayışını benimseyen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimimiz, bireyi bir bütün olarak ele alır. Normal gelişim sürecinde öğrencileri, fiziksel, zihinsel, duygusal, psikolojik-sosyal açıdan bütün yönleri ile kapasitelerine en uygun gelişim düzeyi gösterebilmesi üzerine odaklanır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi çalışmaları, psikolojik danışma ve rehberliğe bütün çocukların gereksinimi olduğu fikrinden hareket eder. Öğretmenlerle danışmanların ortak faaliyet gösterdiği, çalışmaların planlı ve düzenli bir programa göre yürütüldüğü, önceden belirlenmiş bir hedefe ulaşmaya çalışmaktan çok gelişim sürecinin ön planda tutulduğu, temel hedefinin çocuğun kendini anlaması, kabul etmesi ve kendini geliştirmesi ilkelerine dayanır.

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?