Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM)

Dünya’da ilk kez Türk araştırmacılar tarafından ortaya konmuş özgün bir mizaç modeli olan Dokuz Tip Mizaç Modeli, yaşam içerisinde temelde dokuz farklı mizaç tipi olduğunu öne süren ve bireysel farklılıkları mizaç kavramından yola çıkarak bilimsel yöntemlerle inceleyen geçerli ve güvenilir bir modeldir. DTMM’de, bireylerin mizaç tipine göre olumlu ve olumsuzluğa açık riskli potansiyel özellikleri, rahatladıkları veya stres - baskı altında kaldıkları durumlarda davranışlarında meydana gelen değişiklikler ve ayrıca kendi mizaç tipinde bulunmayıp aile, eğitim, kültür vb. yollarla sonradan öğrenebilecekleri özellikler, kapsamlı, tutarlı ve bütüncül bir biçimde anlatılmaktadır. DTMM, mizaç tiplerinin kendi içindeki (intrapsişik) yapılanmayı açıklamanın yanı sora mizaç tiplerinin birbiriyle arasındaki (interpsişik) ilişkileri de açıklayan “canlı ve yaşayan” bir mizaç modelidir.


Dokuz mizaç tipi
DTMM1 : Kusursuzluğu Arayan Mizaç Tipi
DTMM2 : Duyguları Hissetmeyi Arayan Mizaç Tipi
DTMM3 : Hayran Olunacak Kendilik İmajı Arayan Mizaç Tipi
DTMM4 : Duyguların Anlamına Ulaşmayı Arayan Mizaç Tipi
DTMM5 : Bilginin Anlamına Ulaşmayı Arayan Mizaç Tipi
DTMM6 : Entelektüel Dinginlik Arayan Mizaç Tipi
DTMM7 : Keşfetmenin Hazzını Arayan Mizaç Tipi
DTMM8 : Mutlak Güç Arayan Mizaç Tipi
DTMM9 : Duyumsal-Hareketsel (Fiziksel) Konfor Arayan Mizaç Tipi


Neden mizaç temelli bir eğitim ve rehberlik modeli?
Modern eğitim anlayışı, mutlu, sağlıklı, üretken, uyumlu ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına; bireysel farklılıkları tespit edebilen ve öğrencilerin bireysel potansiyellerini ortaya çıkarabilen eğitim uygulamalarının önemi üzerinde durmaktadır. DTMM’ye dayalı olarak geliştirilen Mizaç Temelli Eğitim ve Rehberlik yaklaşımı; doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, bireylerin algı, motivasyon ve bakış açılarını belirleyen mizaç kavramını temel alarak, bireysel farklılıkları tespit etmeyi ve bu farklılıklara uygun eğitim ve rehberlik yaklaşımı belirlemeyi olanaklı kılar.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin; http://www.cihangir.k12.tr/pdf/mizac.pdf

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?