Kişisel Gelişim Programı

Kişisel Gelişim Programı (K.G.P), bütünsel bir yaklaşımla öğrencilerde sağlıklı psikososyal gelişimi destekleyen bir rehberlik sistemidir. Bu programla amaçlanan öğrencilerin mutlu, kendine güvenen ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Psikologlar ve Psikolojik Danışmanlar tarafından yürütülen "Kişesel Gelişim Programı" anaokulundan liseye kadar tüm kademeleri kapsamaktadır. Ögrencilerin gelisim dönemleri dikkate alınarak hazırlanan içeriklerde ögrencilerin yas gruplarına hitap eden görsel sunumlar, egitici videolar, münazaralar ve çesitli sanat çalısmaları yer almaktadır. Sürdürülebilir eğitimi hedefleyen bu sistemde anaokulu için 32 saat, ilkokul-ortaokul ve lise için 64 saatlik bir program eğitim - öğretim sürecine entegre edilmiştir. Tamamlanan her konunun sonunda ögrencilere sertifika verilmektedir.


Programda her sınıf seviyesi için farklılık gösteren konu başlıkları şöyledir;
• İletişim Becerileri
• Odaklanma
• Çözüm Odaklı Yaklaşım
• Grupla İşbirligi
• Bilişim Araçlarını Doğru ve Etkin Kullanma
• Hedef Odaklı Yaklaşım / Geleceğe Odaklanma
• Stresle Baş edebilme
• Vizyoner Bakış Açısı
• Digital Vatandaşlık
• Etkili Liderlik
• Etik İlkeler

Hedefler

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?