Anaokulu

Cihangir Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi olarak çalışmalarımızın temelini “Her Çocuk Özeldir” anlayışı oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin doğuştan getirdikleri “mizaç” özelliklerini bilmek, onları tanımak ve bu yönde desteklemek en önemli hedefimizdir. Bu amaçla okullarımızda öğrencilerimizin bireysel özelliklerini tespit etmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlar öğretmen ve velilerimizle paylaşılmakta; bir bütün olarak öğrencilerimizin gelişimsel ihtiyaçları karşılanmaktadır.

“İlkokula Hazırlık” çalışmaları kapsamında öğrencilerimizin “Okul Olgunlukları” test, envanter ve doğal gözlemlerle değerlendirilmekte; sadece akademik değil aynı zamanda sosyal ve psikolojik açıdan da öğrencilerimiz desteklenmektedir.

Kendini ifade etme, toplum önünde söz söyleme, iletişim kurma, “hayır” diyebilme ve bir gruba dahil olma gibi toplumsallaşma yolunda kazanılan “Sosyal Beceriler” Cihangir Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından özel bir program ile öğrencilere sunulmaktadır. Görsel sunumlar, drama etkinlikleri ve sanat çalışmaları ile zenginleştirilmiş “Kişisel Gelişim Programı” okul psikologlarımız ve eşliğinde yürütülmektedir.

Rehberlik Servisi olarak bizler için “önleyici rehberlik” çalışmaları çocukların kişiliklerinin oluştuğu okul öncesi dönemde çok büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla öğrencilerin tüm gelişim alanları gerek yapılandırılmış gözlem yoluyla gerekse uygulanan testler aracılığıyla devamlı takip edilmekte; ihtiyaç durumlarında gerekli destek verilmektedir.

Çocukların sadece okulda değil evdeki gelişimlerini de desteklemek ve “Anne-Baba-Çocuk İletişimi” açısından ailelere yön vermek adına belirli periyotlarla “Ebeveynlere Yönelik Seminer ve Atölye Çalışmaları” düzenlenmektedir.

Çocukların her açıdan sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için “Takım Çalışması”nın önemine inanan birimimiz eğitim-öğretim yılını öğretmenlerle ve ailelerle iletişimde kalarak ve her konuda onları destekleyerek tamamlamaktadır.

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?