Anadolu Lisesi

Çağın gereklerine uygun ileri düzeyde İngilizce Dil Eğitimi alırlar. Sene başında öğrencilerimize seviye belirleme sınavı uygulanır ve öğrencilerimiz seviyelerine uygun sınıflarda eğitim alırlar. Sene sonunda Cambridge ESOL sınavlarına katılan öğrencilerimiz dünyanın her yerinde geçerliliği olan sertifikalarını almaya hak kazanırlar.

Skills Derleri ile öğrencilerimiz okuduğunu anlama, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirme imkanı bulurlar. Okuma becerilerini geliştirebilmek adına öğrencilerimiz hikaye kitapları okurlar, yazma derslerinde ise öğrencilerimiz akademik makale yazabilecek seviyeye ulaşırlar.

Öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımaları ve öğrendikleri ni yansıtabilmeleri adına e-twinning, Comenius, Erasmus ve MUN gibi platformlarda yer almaları sağlanır.

Öğrencilerimize öğrendikleri İngilizce kelime ve cümle yapılarını kullanma imkanı yaratmak amacı ile akranları ile yarışabilecekleri etkinlikler düzenlenir.

Yıl sonunda bütün kampüslerimizde CK Youth Fest organize edilerek öğrencilerimizin hem eğlenmeleri hemde sosyal sorumluluk projelerini yerine getirmeleri sağlanır.

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?