TEAM-UP

Daha büyük bir dünya görmeyi öğreniyoruz…

Uluslararası iletişimin dili olan İngilizce edinimi günümüz dünyasında giderek daha önemli hale geliyor. Dünya vatandaşı yetiştirmenin, çocuklarımıza farklı bir bakış açısı ve daha derin bir anlayış edindirmenin yolu yabancı dili yalnızca bir “ders” olmaktan çıkarıp, yaşamın olmazsa olmazı haline getirmekten geçiyor.  Yenilikçi eğitim modellerine ve yabancı dile verdiği önem ile yol haritası şekillendiren Cihangir Okulları, Team- Up sistemi ile modern dünyanın en büyük penceresi olan İngilizce dilini okul içinde ve dışında bir ‘iletişim aracı’ olarak kullanılan sosyal birime dönüştürüyor.   

Neden Team-Up

Team – Up sistemi ile öğrencilerimiz  tüm iletişim becerileri, değerler eğitimi ve yaşamsal becerileri İngilizce olarak ediniyorlar. Bu sistemde öğrenciler İngilizce dilini alışılagelmiş, mekanik bir şekilde kalıp olarak öğrenmiyor.  Öğrencilerimiz gözlem yaparak, sorular sorarak, yeni modeller geliştirerek kendi öğrenim süreçlerini yönetiyor. Böylece, İngilizce dilini yalnızca akademik bir ders değil, hayatlarının bir parçası haline getiriyoruz. Öğrencilere iletişim için gerçek hayat senaryoları sağlanarak dil edinimi daha da kolaylaşıyor ve kalıcı edinim sağlanmış oluyor.  Standart çift dilli eğitim programlarına farkla, İngilizce öğretmenlerimiz sadece akademik değil, sosyal ve duygusal gelişim, yaşam becerileri, Steam-Deney, akıl oyunları atölyelerinde de öğrencilerle birlikte olur. Yıl boyunca edinilen, tüm kazanımlar çift dilde öğrenilir.

Hedeflerimiz

Öğrenciye,

 - İngilizce dilini ana dili seviyesinde edindirmek,

-  Sadece akademik değil tüm yaşam becerilerini İngilizce olarak kazandırmak,

- TOEFL sınavlarıyla gerçekçi başarılar elde etmesini sağlamak,

- Tüm ulusal ve uluslar arası yarışma ve etkinlik platformlarında yer almasını sağlamak.

TEAM-UP SİSTEMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Team-Up sisteminde öğrencilerin edindikleri tüm kazanımlar çok sıkı bir analiz sistemiyle takip edilir.  Günlük  - Aylık - Dönemlik uygulanan detaylı ölçeklerimizle hiçbir boşluk bırakmadan ölçme ve değerlendirme uygulanır. Özellikle anaokulu ve ilkokul yaş gruplarında not değil geri bildirim çok önemlidir. Düzenli aralıklarla, sistemli ve sağlıklı bir şekilde ölçme uygulamaları ve doğru geri bildirim yapıldığında sadece öğrencinin gidişatını öğrenmekle kalmıyor aynı zamanda o sürece katkıda bulunmuş oluyorsunuz.

ÇOCUĞUM NE ÖĞRENDİ?

Team - Up sistemi sayesinde, velilerimiz yeterli İngilizce akademik bilgiye sahip olmasalar bile, çocuklarının neyi, ne kadar öğrendiğini bilirler.

• Her günün sonunda, yapılan tüm çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunulur.

• Öğrencilerin öğrendikleri tüm konu ve kazanımların yer aldığı veli bültenleri aylık olarak paylaşılır.

• Teknolojiyi hayatımızdan çıkarmıyoruz ve lehimize kullanıyoruz. Her ay zoom platformu üzerinden öğrencinin aylık kazanımları hangi oranda tamamlayabildiği ile ilgili geri bildirimde bulunulur.

• Her dönem sonunda Term Assessment uygulamalarımız velilerimiz  ile paylaşılarak, genel dönem değerlendirmesi yapılır.

Team-Up Sistemi Online Eğitime Uygundur

Teknolojinin hayatımızdaki yeri yadsınamaz derecede önem taşımaktadır. Tüm teknolojik gelişmeleri ve uygulamaları yakından takip eden Cihangir Okullarında eğitim, yüz yüze veya uzaktan fark etmeksizin işleyişine devam ediyor. Tüm yıllık müfredat ve planlamalar eğitimin online sürece girmesi durumunda, hiçbir aksama olmadan devam edecek şekilde planlanmıştır.

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?