Sizi Aramamızı İster misiniz?

  Sizi Aramamızı İster misiniz?
  Eğitim Modeli
  Yabancı Dil
  Rehberlik
  Ölçme ve Değerlendirme
  Atölyeler

  Sürdürülebilir Eğitim Programı (SEP)

  Dünyada değişen eğitim yaklaşımları ile bağlantılı olarak; bugünün ilkokul öğrencilerinin ileride ihtiyaç duyacağı becerilerin temel alındığı, tüm akademik süreçlerin yaşamsal bağlarla desteklendiği eğitim programıdır.

  Bu kapsamda ilkokul yaş gruplarında eğitim alan öğrencilerin ‘’zamandan ve mekandan bağımsız’’ beceriler olarak nitelendirebileceğimiz; ileride hangi mesleği icra ederse etsin ihtiyaç duyacağı becerileri edinmeleri sağlanır. Bu beceriler;

  • Yaratıcı olma,
  • Üst Düzey Düşünebilme,
  • Problem çözebilme,
  • Farklı bakış açısı geliştirebilme,
  • Kendini tanıma, yeteneklerini bilme,(Atölyeler bu kapsamda kullanılmaktadır.)
  • Esnek düşünebilme,
  • Kendini ifade edebilme,
  • Eleştirel düşünebilme şeklinde sıralanabilir.

  Günümüz sınav sistemi gerçeğinden kopmadan MEB’in tanımladığı serbest zaman etkinlikleri saatlerini Atölyelerde, bu üst düzey becerileri kazandırmak için değerlendiririz.

  Öğrencilerin 1,2 ve 3. sınıfta birbirleriyle yarıştırılmadığı, rekabetin değil dostluğun ön planda uygulandığı bir metot benimseriz. 4.Sınıftan itibaren ise ortaokulda girecekleri zorlu merkezi sınavlara da hazır olmaları için hassasiyetlerine de dikkat ederek çoktan seçmeli deneme uygulamaları gerçekleştiririz.

  Bu deneme sonuçlarını bireysel olarak öğrencilerle paylaşır, sonuçlara göre veli ve öğrencileri yönlendiririz.

  Sürdürülebilir Eğitim Programı’nın özü; öğrencinin okulda edindiği deneyimi, okulun dışındaki yer ve zamanlarda da aktif kullanılabilecek değerde ve kalitede tutmaktır.

  Sürdürülebilir Eğitim Programının temel aldığı üç Ana Uygulama ve Yaklaşım yer almaktadır.

  • Team UP
  • Okuryazarlık Programı
  • Atölyeler

  Team UP 

            Çift dilli eğitim programı Team Up ile sadece mihver dersler değil beceri dersleri ve atölyeler de İngilizce  öğretmeni tarafından desteklenir. Buna ek olarak öğrencilerimiz; karşılama, yemek, yaşadıkları sorunları  ifade etme gibi yapılandırılmamış zaman dilimlerinde de İngilizceye maruz kalırlar.

  Okuryazarlık Programı

            Okuryazarlık Programı kapsamında akıcı okuma- okuduğunu anlama ve yeni nesil sorularla ilgili akademik süreçlere dahil olurlar. 1.Sınıf ikinci döneminden itibaren başlayan Türkçe Okuryazarlık derslerine 2.Sınıftan itibaren Matematik Okuryazarlıgı dersleri de dahil edilmektedir.

  Bu derslerle öğrencilerimiz; hem ilerleyen kademelerde karşılaşacakları ölçme araçlarına hazırlanmış hem de prozodik okuma, anlamlı okuma, hızlı okuma, anlama ve matematiksel işlemlerde hızlı olma gibi temel becerileri edinmiş olurlar.

  Yabancı Dil

  İlkokul, çocuklarımızın hayatındaki büyük bir dönüm noktasıdır. Dünya vatandaşı yetiştirmenin, çocuklarımıza farklı bir bakış açısı ve daha derin bir anlayış edindirmenin yolu yabancı dili yalnızca bir “ders” olmaktan çıkarıp, yaşamın bir parçası haline getirmekten geçiyor. Zenginleştirilmiş çift dilli eğitim sistemimiz TEAM UP ile öğrencilerimiz tüm iletişim becerileri, değerler eğitimi ve yaşamsal becerileri Türkçe ve İngilizce eş zamanlı olarak ediniyorlar. Bu sistemde öğrenciler İngilizce dilini alışılagelmiş, mekanik bir şekilde öğrenmiyor aksine, gözlem yaparak, sorular sorarak, yeni modeller geliştirerek kendi öğrenim süreçlerini yönetiyor. TEAM UP ile sadece iki dilli değil, çok kültürlü, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirebilmek öncelikli amacımızdır. Ölçme-değerlendirme, veli bilgilendirme ve dönütü noktasında oldukça özenli TEAM UP sistemimizle, günlük, haftalık, aylık, dönemlik veli dönütleri yapılır. Derslerimizde yapılan tüm çalışmalar etkili dil kullanımının olduğu, günlük hayata aktarımının yapıldığı çalışmalardan oluşur. Standart çift dilli eğitim programlarına farkla, İngilizce öğretmenlerimiz sadece akademik değil, sosyal ve duygusal gelişim, yaşam becerileri, steam-deney gibi atölye derslerinde de öğrencilerle birliktedir. Yıl boyunca edinilen, tüm kazanımlar çift dilde öğrenilir.

  Eğitim kalitesini uluslararası ölçütlere getiren Cihangir Okullarında, İngilizce Matematik ve İngilizce Fen bilimleri dersleri ile, öğrencilerimiz tüm dünyada kendi yaşıtlarıyla aralarında seviye farkı olmadan aynı müfredat kapsamında eğitim almış olurlar. İlkokul eğitimleri boyunca tüm Matematik ve Fen bilimleri alt yapıları oluşturulur. Bu sayede öğrendikleri kavramları her iki dilde de bütünsel olarak kavrayabilir ve birden fazla disiplini entegre ederek günlük yaşantıda, her iki alanda da eleştirel düşünerek sonuca varabilmektedirler. Sorular soran, araştırmalar yapan, tartışmalar gerçekleştiren ve öğrenmeleri üzerinde düşünen öğrencilerimiz, İngilizceyi kullanarak çeşitli matematik problemleri, sayısal veriler üzerine ilişkiler, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları, seçimlerimizin sağlığımıza etkisi ve daha bir çok konuya ilişkin farklı perspektifleri keşfederler. Birlikte konular üzerinde çalışırken konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirirler ve kelime dağarcıklarını zenginleştirirler. Araştırdıkları soruların cevaplarını bilgi metinlerinde bulabilmelerine ve çeşitli bölümlü kitapları anlayarak okuyabilmelerine yardımcı olacak okuma stratejileri öğrenirler.

  Bilişim teknolojileri derslerimiz, teknolojinin ana dili olan İngilizce destekli işlenir.   1. sınıftan itibaren uyguladığımız bu derslerimizde, öğrencilerimiz yeni bir öğrenme ortamı olan bilgisayar laboratuvarı ve bu yeni mekânın kuralları ile tanışırlar. İngilizce olarak bilgisayar parçalarını, bu parçaların ne işe yaradıklarından, çeşitli kodlama programları ve dijital platformlar kullanmaya kadar bütün uygulama ve içerikler İngilizce olarak verilir.

  Psikolojik Danışma ve Rehberlik

  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz koruyucu ve önleyici rehberlik çerçevesinde öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal özelliklerini tanımak ve geliştirmek amacıyla çalışmalarını yürütürken, aile desteği ve işbirliğinin önemi üzerinde durarak hareket etmektedir.

  İlkokul kademesinde aday öğrencilerimiz, rehberlik biriminin uyguladığı Öğrenci Tanıma Çalışmaları kapsamında değerlendirilir ve bu çalışmalar ışığında yıl boyunca gözlemlenerek desteklenir. Öğrencilerimizi bireysel olarak tüm yönleriyle tanır, yaş gelişimine uygun test ve envanterler aracılığı ile gelişim süreci değerlendirilip gözlemlenir ve destekleme çalışmaları yapılır.

   “Recognition By Colours” Modeli

            Öğrencilerimizin, doğuştan getirdiği kişilik özellikleri rehberlik birimi tarafından organize edilen çalışmalar kapsamında belirlenir. Bu özellikler aracılığıyla çocukların olumlu potansiyel özellikleri, olumsuzluğa açık riskli yanları tespit edilir. Bu model ile her yönüyle tanınan öğrenci, kişisel ve okul yaşamındaki gelişimi bakımından desteklenir. “Her çocuğun bir rengi vardır.” söyleminden yola çıkılan bu model ile öğrencilerimizin kişisel özellikleri renkler ile keşfedilir.

  Bilişsel Becerileri Değerlendirme Sistemi( Cognitive Skills Meters)

            Öğrencilerimizin öğrenme performansı etkileyen dikkat, zihinsel esneklik, görsel-işitsel hafıza, problem çözme ve zaman yönetimi gibi bilişsel beceriler “Cognitive Skills Meters” sistemi aracılığıyla ölçülür. Ölçüm sonuçları öğrenci özelinde değerlendirilir ve yine öğrenciye özel destek program oluşturulur.

  Bilişsel Becerileri Destekleme Sistemi(Braincraft)

            “Cognitive Skills Meters” sistemi aracılığıyla yapılan bilişsel beceri değerlendirmesine göre öğrenciye özel bilişsel becerileri destekleme egzersiz programı uygulanır. Öğrencinin yapacağı bu egzersizler rehberlik birimi tarafından takip edilir.

  SO-BE Atölyeleri

            İlköğretim çağı çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerinin hızlı ve önemli olduğu bir dönemdir. Daha önceki dönemde benmerkezci olan çocuklar, ilkokula başlamalarıyla birlikte, akranlarıyla olan ilişkinin de öneminin arttığı ve bu iletişim-ilişki temelinin sağlıklı atılması önemlidir. Cihangir Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak, her ay düzenli SO-BE Atölyeleri düzenlenir ve bu atölyelerde çocukların gelişim dönemlerine uygun, destekleyici sosyal beceri çalışmaları yapılır.

  Parmak Kas Ölçümü ve Destek Çalışmaları

            Elimizin günlük yaşam aktivitelerinde (kendine bakım, yemek yeme, yazı yazma, kesme, bağlama, tutma vb.) tam kapasite ile kullanılabilmesi için uygun parmak kas kuvvetine sahip olmak oldukça önemlidir. Doğru kalem tutma, doğru yazım pozisyonu ve el-parmak kaslarının doğru kullanımı yazı yazma sürecini kolaylaştırıp, bu sürecin çocuk üzerinde negatif etki oluşmadan tamamlanmasını sağlar.1. Sınıf çalışmaları kapsamında yapılan parmak-kas ölçümleri ile öğrencimizin psiko-motor değerlendirmesi yapılır ve bu değerlendirme sürecine uygun egzersizler önerilir.

  Ebeveyn Akademisi Aile Atölyeleri

            Öğrencilerimizin yaş gelişim düzeyine uygun konularda Ebeveyn Akademisi çalışmaları kapsamında aile paylaşım atölyeleri düzenlenir. Bu atölyeler aracılığı ile öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal gelişimlerinde okul ve aile işbirliği oluşturarak ortak bir yaklaşım sergilenmesi amaçlanır.

  Ölçme ve Değerlendirme

  Hafta Sonu Görevleri,

            Hafta Sonu Görevleri merkezden ilgili haftanın kazanımlarına göre hazırlanır. Haftalık planların sahada doğru uygulanışına ilişkin kontrol mekanizmasını sağlar. Açık uçlu sorulardan oluşan dört sayfalık görevlerdir.

  3 ve 4. Sınıflarda CYN-S

            Okuryazarlık programı kapsamında ele alınan konuların değerlendirildiği açık uçlu soruları içermektedir. Dönemde bir, yılda iki defa yapılır. Bu uygulamada öğrencinin kazanımlarının yanı sıra dil bilgisi, yazım kuralları, ifade gücü becerileri de ölçülür. Sınavın geçerliliği kapsamında sınıf öğretmenleri kendi sınıflarında gözetmenlik yapmaz, kendi sınıfının kitapçıklarını değerlendirmez. Öğretmenlerden oluşan komisyonlarca sonuçlar değerlendirilir. Sınav sonuçları veliler bireysel randevu ile okula davet edilerek açıklanır.

  4.Sınıflarda CAKS

            Ayda bir defa uygulanır. Detaylı öğrenci gelişimleri ölçme değerlendirme birimince yapılır ve kademe yöneticilerine iletilir. Kademe yöneticileri 4.sınıf öğretmenleri ile öğrencileri analiz eder ve gerekli etüt planlamalarını ya da hızlandırma çalışmalarını takip eder. 

  4.Sınıf Resmi Yazılılar

            Resmi sınavlar merkezde hazırlanır. Kampüslere basılı olarak gönderilir. Öğretmenler yazılıları yazılı saatinde görür. Öncesinde yine merkezden öğretmen ve velilere yazılı çalışma yönergesi gönderilir.

  Atölyeler

  Akıl Oyunları Atölyesi

            Akıl oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yetenekleri kazandırdığı gibi planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğretir. Olaylara ve durumlara nasıl farklı açılardan yaklaşılabileceğini, nasıl farklı yorumlar getirilebileceğini gösterir.

  Yaşam Becerileri Atölyesi

            Çocukların kendilerine yetebilmesi bağımsız bireyler olarak yetişmesi bu atölyeden geçiyor. Basit tamirat işlemleri yapabilme, yemek hazırlama, küçük ev aletlerini kullanma gibi temel yaşamsal beceriler müfredatımız dahilinde öğrencilerimize aktarılır. Bu etkinlikler çerçevesinde disiplinler arası ilişkilendirmeler yapılarak temel müfredat kazanımları pekiştirilir.

  Deney Atölyesi

            Anaokulundan 4. sınıfa kadar olan bu atölyemizde öğrencilerimiz kendi kişisel deney setleri ile derslerde ortak deneyler yaparlar. 3. ve 4. sınıfta ders kazanımlarına entegre edilmiş deneyler diğer sınıflarımızda merak uyandırıcı etkinlikler içermektedir.

  Sosyal Duygusal Gelişim Atölyesi

            İlkokulun tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimizin bilişsel gelişimlerine ek olarak Sosyal ve Duygusal gelişimlerinin de ele alındığı atölyedir. Bu atölyede;

  • İletişim
  • Kabul Görme
  • Stresle başa çıkabilme
  • İsteklerimizin kontrolü gibi kişilik oluşumunda etkin rol oynayan konular, etkinliklerle ele alınır.

  Ahşap Atölyesi

            Ahşap atölyesinde öğrencilerimizin kullanabileceği alet ve makinelerle mümkün olduğunca ham malzemeden öğrencilerin hayal güçleriyle şekillendirdiği ve süslediği oyuncaklar yapılır.

  Öğrencilerimiz bu derste tasarım yapmayı, tasarladıklarını malzeme üzerine geçirmeyi, şekil vermeyi ve nihai ürünü süslemeyi öğrenir. Böylece edindikleri soyut bilgileri hayata geçirmiş olurlar, bir eser üretmenin zevkine varır ve eser meydana getirmenin adımlarını öğrenirler.

  Drama Atölyesi

            1 ve 2. Sınıflarımızda sahne çok önemlidir. Drama; “yaparak – yaşayarak öğrenme” bakımından en etkili yöntemlerden biridir. Genel olarak konuyla ilgili olan eğitimci/sanatçı/uygulayıcıların birleştiği ve en basit anlatımla, drama; bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir. Dramayla birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece birey duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir.

  Kodlama Atölyesi

  Anaokulu, 1. ve 2. sınıfta öğrencilerimize 

  • Donanım alanında; 
  • Dış donanım birimleri
  • Mouse-klavye kullanımları pekiştirmeleri
  • Oyunlar aracılığı ile öğrenme kontrolleri
  • İnterneti nasıl kullanacağının bilgileri verilmektedir.
  • Yazılım alanında; 
  • Algoritma bilgisi
  • Sağ-Sol yönleri ile kodlama alıştırmaları
  • Blok tabanlı kodlama mantığını anlama uygulamaları
  • Çeşitli oyunlar ile bu süreçlerin kontrolleri yapılmaktadır. 
  • Tasarım alanında; 
  • Bilgisayar üzerinde 2D çizimler yapma
  • Elektronik alanında ise 
  • Elektronik devre tasarım setlerimiz ile temel devre bilgisi verilmektedir.

  3. ve 4. sınıfta öğrencilerimize 

  • Donanım alanında; 
  • İç ve Dış donanım birimleri
  • Temel Office Programları bilgisi
  • Yazılım alanında; 
  • Algoritma Bilgisi
  • Blok tabanlı kodlama uygulamaları
  • 2D kendi oyunlarını tasarlayıp blok tabanlı kodlamalar yapma
  • 3D olarak kendi oyunlarını tasarlayıp blok tabanlı uygulamalar yapılmaktadır.
  • Tasarım alanında; 
  • Çizit cetvelleri ile kağıt üzerine 3D çizimler yapma
  • 3D animasyon tasarlama uygulamaları yapılmaktadır.
  • Elektronik alanında ise 
  • Elektronik devre tasarım setlerimiz ile temel elektronik kavram öğretimleri yapılmaktadır.
  • İlkokul kademesinde ayrıca kağıt devreler ile yaptığımız devre tasarımları içerisinde İngilizce notlar ile çift dilli eğitimimizin bir ürünü olarak evlere gönderilmiştir.
  • Kullanılan elektronik devre tasarım set içerikleri her sınıf seviyesine ayrı tekrara düşmeyecek şekilde düzenlenmiştir.
  • İlkokul kadememizde düzenlenecek Science Fair etkinliğine Kodlama içinde 2 etkinlik planlaması yapılmıştır.
  • Anaokulu kadememizde ayrıca kodlama alanında anaokulu setlerinin içinde bulunan kodlama kitapları kullanılmaktadır.
  • TeknoFest yarışmasına ilkokul kadememizden Engelsiz Yaşam Teknolojileri ve Eğitim Teknolojileri kategorisinde 2 proje ile başvurumuz bulunmaktadır. 

  İşitsel Sanatlar Atölyesi

            Ruhun gıdası olan müzik, İşitsel Sanatlar Atölyemizde hayat bulur. Yetenek ve ilgiler doğrultusunda müzik eğitimi verilip işitsel beceriler yaratıcılık ile yoğrulur. Öğrencilerimizin anaokulu 1, 2 ve 3. sınıflarda entelektüel müzik birikimleri oluştururken 4.sınıftan itibaren branşlaşarak bir enstrümana hakim olmaları sağlanır.

  Görsel Sanatlar Atölyesi

            Sanat eğitimi, yaratıcılık eğitiminin ön planda tutulduğu, ıraksak düşünmenin geliştirildiği, her öğrencinin kişisel gelişimi ve eğilimleri paralelinde yönlendirilmeye çalışıldığı en güvenilir ortamlardan biridir.

  Atölye çalışmalarında sanatın derinliklerine aktivitelerle inilir. Heykelden resme, geleceğin sanatçıları bu atölyede yetişir.

  Fiziksel Gelişim Atölyesi

  Beden eğitimi aracılığıyla birey, sağlık ilkeleri ve hareketin yaşamdaki önemini kavrar. Bu bağlamda;

  • Temel Hareket Eğitim
  • Basketbol, voleybol, tenis, yüzme
  • Kondisyoner ölçümler
  • Yüzme şenlikleri vb etkinlik ve aktivitelerle bedenin eğitimi Fiziksel Gelişim Atölyesi kapsamında ele alınır.