Sizi Aramamızı İster misiniz?

  Sizi Aramamızı İster misiniz?
  Eğitim Modeli
  Yabancı Dil
  Rehberlik
  Atölyeler

  Çoklu Eğitim Programı 

  Anaokulunda, farklı eğitim yaklaşımlarının bir arada olduğu ‘’Çoklu Eğitim Programı’’  uygulanmaktadır. Bu uygulamalar ilkokul felsefemiz Sürdürülebilir Eğitim Programı (SEP) ile entegre ve aynı amaca hizmet edecek şekilde planlanmıştır. 

  • High scope 
  • Reggio emilo 
  • Doğa temelli eğitim yaklaşımı 

  Uygulamada olan üç eğitim yaklaşımında da  öğrenme sürecinde sorgulama ve öğrenmeye karşı merak uyandırma bulunmaktadır. 

  Etkin Öğrenme ve Çoklu Zekâ Modeline Göre Planlanmış Eğitim Ortamı 

  Sınıf ortamları, çoklu zekâ modeline uygun olarak planlanmış olan öğrenme merkezlerinden  oluşmaktadır. Öğrenme merkezleri aşağıdaki gibidir;

  • Bilim Merkezi 
  • Matematik-Kavram Merkezi 
  • Sanat Merkezi 
  • Dramatik Oyun Merkezi 
  • Blok Merkezi 
  • Kitap ve Okuma Yazmaya Hazırlık Merkezi 

  Öğretmenler çoklu zekâ modeline uygun olarak tema ve kazanım ile ilgili merak ortamları oluşturmaktadır.

  Doğa Temelli Eğitim Programı 

            Günlük ders  programı içerisinde öğrencilerimizin dış alan kullanım saatlerinin daha uzun ve nitelikli geçmesini sağlayan bir program olarak Doğa Temelli Eğitim Programı; doğal materyallerin kullanarak,  Sanat, Matematik, Fen ve okuma yazma çalışmalarının planlandığı programdır. Özellikle müdahalesiz oyunun ve yaratıcılığın desteklendiği bir süreç tasarlanmaktadır.

  Okuma Yazmaya Hazırlık Programı 

  Okuma yazmaya hazırlık programı; 

  • Dikkat Çalışmaları 
  • Kitap Çalışmaları 
  • Ses Çalışmaları 
  • Matematik Çalışmalarından oluşmaktadır. 

  Ses temelli eğitimi haftada bir gün ilkokul öğretmeni ile desteklemekteyiz. Kitap çalışmalarıyla da çocukların öğrendiklerini pekiştirdiğimiz  bir süreçtir. 

  Matematik çalışmalarında ise interaktif bir süreç geçirerek kalıcı öğrenmeyi destekleyen “Mathazone” programı kullanılmaktadır.

  Uygulamalı Dersler ve Atölyeler 

            Uygulamalı dersler çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmek üzerine uygulanmaktadır. Sene başında belirlenen uygulamalı dersler programları, anaokulu programlarına entegre edilmektedir.

  Yabancı Dil

  Cihangir Okulları olarak okul öncesi düzeyindeki çocuklarımıza büyük bir özenle yaklaşıyoruz. İkinci dilin ediniminde süreci etkileyen en önemli iki faktör, ikinci dile başlama yaşı ve maruz kalma yoğunluğudur. Zenginleştirilmiş çift dilli eğitim sistemimiz TEAM UP ile, öğrencilerimiz dersleri Türkçe-İngilizce eş zamanlı olarak alırlar. Bu sayede ana dilde öğrenilen tüm kazanımları İngilizcede de eş zamanlı geliştirebilmelerini, iki dilde de akademik dil yeterliliği kazanmalarını, her iki dilde kendilerini ifade edebilme olanağı ve aynı zamanda öğrenciye ikinci dilde bir güven duygusu yaratmayı sağlar. Team Up ile doğa temelli,  öğrenme zamanı, gibi çeşitli derslerimizde çift öğretmen uygulamamız sayesinde öğrencilerimiz tüm kazanımları aynı anda çift dille edinirler.

  Öğrencilerimiz TEAM UP sistemimiz ile yalnızca akademik değil, değerler eğitimi, davranışsal gelişimleri ve kültürel girdileri de Türkçe-İngilizce eş zamanlı edinirler. Bu yaş düzeyinde çocuklarımızın yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirmesi, İngilizce öğrenme konusunda korku, kaygı veya endişe beslememesi, yabancı dil öğrenimini günlük yaşamının doğal bir parçası olarak görüp bu süreçten keyif alması ve en önemlisi de huzurlu ve mutlu çocuklar olarak ilkokula hazırlanması önceliğimizdir.

  Bilim günlük hayatımızın bir parçasıdır ve çocuğun çevresiyle ilgili doğal merakını uyandırır. Bilim sayesinde çocuk çevresini keşfetmeye ve öğrenmeye başlayacaktır. Cihangir Okullarında Hazırlık gruplarımızda uygulanmaya başlanan İngilizce Matematik ve İngilizce Fen bilimleri dersleri ile öğrencilerimiz sadece gözlemleyip bilgi toplamakla kalmaz, aynı zamanda sonuçlar çıkarmak için mantıksal düşünmeyi de kullanır. Öğrencileri açık hedefleri olan uygulamalı etkinliklere dahil etmek, matematiksel kavramları kazanmasına yardımcı olur. Çeşitli etkinliklerle benimsenen bilimsel ve sistematik yaklaşım, başarılı bir öğrenme süreci için çok önemlidir. Bu vesileyle öğrencilerimiz sayılar, toplama, çıkarma, mekânsal ve zamansal ilişkiler vb. birçok konuda bilgi sahibi olurlar.

  Rehberlik

  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz koruyucu ve önleyici rehberlik çerçevesinde öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal özelliklerini tanımak ve geliştirmek amacıyla çalışmalarını yürütürken, aile desteği ve işbirliğinin önemi üzerinde durarak hareket etmektedir.

  Okul Öncesi kademesinde aday öğrencilerimiz, rehberlik biriminin uyguladığı Öğrenci Tanıma Çalışmaları kapsamında değerlendirilir ve bu çalışmalar ışığında yıl boyunca gözlemlenerek desteklenir. Öğrencilerimizi bireysel olarak tüm yönleriyle tanır, yaş gelişimine uygun test ve envanterler aracılığı ile gelişim süreci değerlendirilip gözlemlenir ve destekleme çalışmaları yapılır.

  Okula Mutlu ve Sağlıklı Başlangıç Berlin Modeli

            Öğrencilerimizin güvenli bağ oluşturarak sağlıklı ve mutlu bir okul başlangıcı yapmaları hedeflenir. Bu hedef kapsamında oryantasyon süreci planlanır ve öğrencilerimiz terkedilmişlik hissi yaşamadan okula alışırlar.

  SO-BE Atölyeleri

            Okul öncesi dönem; gelişimin en hızlı olduğu, kişiliğin temellerinin atıldığı, çocuğun yakın çevresinden en çok etkilendiği ve her türlü öğrenmeye açık olduğu bir dönemi içerir. Çocuğun ilk yıllarındaki sosyal uyum ve becerilerinin gelişimi, daha sonraki yıllardaki sosyal uyum ve becerilerinin temelini oluşturur. Bu nedenle okul öncesi dönemdeki sosyal uyum ve becerilerinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Cihangir Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak, her ay düzenli  SO-BE Atölyeleri düzenlenir ve bu atölyelerde çocukların yaş gelişimine uygun sosyal beceri çalışmaları yapılır.

  Parmak Kas Ölçümü ve Destek Çalışmaları

            Elimizin günlük yaşam aktivitelerinde (kendine bakım, yemek yeme, yazı yazma, kesme, bağlama, tutma vb.) tam kapasite ile kullanılabilmesi için uygun parmak kas kuvvetine sahip olmak oldukça önemlidir. Doğru kalem tutma, doğru yazım pozisyonu ve el-parmak kaslarının doğru kullanımı yazı yazma sürecini kolaylaştırıp, bu sürecin çocuk üzerinde negatif etki oluşmadan tamamlanmasını sağlar.1. Sınıfa hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan parmak-kas ölçümleri ile öğrencimizin psiko-motor değerlendirmesi yapılır ve bu değerlendirme sürecine uygun egzersizler önerilir.

  Ebeveyn Akademisi Aile Atölyeleri

            Öğrencilerimizin yaş gelişim düzeyine uygun konularda Ebeveyn Akademisi çalışmaları kapsamında aile paylaşım atölyeleri düzenlenir. Bu atölyeler aracılığı ile öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal gelişimlerinde okul ve aile işbirliği oluşturarak ortak bir yaklaşım sergilenmesi amaçlanır.