Sizi Aramamızı İster misiniz?

  Sizi Aramamızı İster misiniz?
  Eğitim Modeli
  Yabancı Dil
  Rehberlik
  Ölçme ve Değerlendirme
  Sınava Hazırlık
  Kulüpler

  Bütüncül Eğitim Programı (BEP)

  Bütüncül Eğitim Programı; ortaokul öğrencilerinin, doğal çevreye saygısını ve sosyal adalet duygusunu beslemesini amaçlayan, öğrencilere yaratıcılık, şefkat, kendini bilme, sosyal beceriler, duygusal sağlık edinmeyi sağlayan aynı zamanda öğrencilerin bir üst okula geçerken öğrenmesi gereken tüm akademik kazanımları aktaran bir programdır.

  Ortaokul öğrencilerinin bilişsel, duyuşsal ve psiko – motor gelişimleri doğrultusunda okuldan beklentileri ve hedefleri ortaokul boyunca ciddi farklılıklar göstermektedir. 

  Öğrencilerimiz, 5 ve 6. sınıfta Beceri Temelli Eğitim Programı ile akademik eğitim süreciyle beraber 5.Sınıfta ağırlıklı olmak üzere etkin bir yabancı dil öğretimi ve 21. Yüzyıl becerilerini kazanırlar. 

  7 ve 8. sınıfta Akademik Temelli Eğitim Programı ile öğrencilerimiz, akademik yönden merkezi sınavlara hazırlanırken, yeni nesil soru çözüm yöntem ve tekniklerini öğrenirler. Ayrıca öğrencilerimiz sosyal, kültürel ve spor alanlarında da öğrenimlerine devam ederler.

  Böylece Bütüncül eğitim programı ile öğrencileri tüm yönleriyle ele alarak “Dünya Vatandaşı” yetiştirmeyi hedefliyoruz.

  Beceri Temelli Eğitim Programı (BETEP)

            Cihangir Okulları Ortaokulu 5 ve 6. sınıf öğrencileri için temele aldığı teknolojinin de etkisiyle değişen dünya ile birlikte öğrencilerden sadece akademik başarıları yüksek bireyler olmaları değil; problem çözme, okuduğunu anlama, kendini ifade etme, görsel yorumlama, karar verme gibi 21. yüzyıla ait üst düzey becerilere sahip bireyler olmalarını da amaçlayan ve bu kapsamda beceri temelli uygulamalara imkân tanıyan bir programdır.

  Beceri Temelli Eğitim Programı kapsamında “Beceri Dersleri”yle; okulda öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilmelerini sağlamaları, üst düzey becerileri kullanabilmeleri ve hem sosyal yönden hem de akademik yönden yetkin olmaları amaçlanır. Öğrencilerin, beceri dersleri, kulüp ve sosyal etkinlik çalışmalarıyla birlikte bir bütün olarak ele alınarak gelişimleri tamamlanır.

  Akademik Temelli Eğitim Programı (ATEP)

            Cihangir Okulları Ortaokul Akademik Temelli Eğitim Programı 7 ve 8. sınıfta; her öğrenci yapabilir, başarabilir düşüncesiyle bireysel farklılıkların dikkate alındığı, bir üst okula hazırlık sürecinin tüm yönleriyle sağlıklı biçimde desteklendiği bir programdır.

   Ortaokulun sonunda öğrencileri bekleyen sınava sürecine 7. Sınıf itibariyle yoğun bir akademik bir planlamayla hazırlanılır. Öğrencilerimiz, akademik yönden zenginleştirilmiş bir programla Merkezi Sınavlara hazırlanırken ilgi ve yetenekleri doğrultusunda da sosyal, kültürel ve fiziksel becerileri de desteklemeye devam edilir.

  Beceri Dersleri

  Cidokya

            Bütüncül Eğitim Programı kapsamında, 5. Sınıftan 8. Sınıfa kadar tüm ortaokul kademesi için uygulanan bir derstir. Bu derslerde öğrenciler Türkçenin dört temel becerisi olan “Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma” alanlarını öğrenir ve uygularlar. Bu dersin amacı doğru düşünebilmek, düşündüğünü yazarak, konuşarak ifade edebilmek, okuduğunu ve dinlediğini doğru anlayabilmek ve yorumlayabilmektir. 

  Bununla birlikte güzel yazma becerileri geliştirilip yazma hatalarının kaynağına inilerek bu hatalar giderilmektedir. Kendini konuşarak ya da yazarak doğru ifade edebilme becerisi de geliştirilmektedir. Ayrıca tüm bu becerileri uygulayabilmek için öğretmenlerimizin hazırladığı etkinlik temelli CİDOKYA ders kitapları kullanılır.

  Temel Hak ve Hürriyetler Eğitimi

            Beceri Temelli Eğitim Programı kapsamında, 6 ve 7. Sınıflarda uygulanan bir derstir. Bu derslerde amacımız; öğrencilerimizi insan olmanın getirdiği hakları bilen, bu hakları koruyan ve haklara saygı duyan birey olarak yetiştirmektir. Ayrıca bu derslerimizde toplumsal eşitlik, canlının yaşam hakkı, toplumsal şiddet algısı gibi güncel konular da işlenerek duyarlı bireyler olmaları da amaçlanır. Bu dersimizde öğretmenlerimizin hazırladığı etkinlik temelli Temel Hak ve Hürriyetler Eğitimi ders kitapları kullanılır.

  Bu ders ile birlikte Cihangir Okulları ortaokul öğrencileri insan haklarına saygılı, kendi hakkını bilen ve ona göre yaşamlarını şekillendirebilen bireyler olarak mezun olurlar.

  Matematik Okuryazarlığı

            “Matematiksel okuryazarlık; bireyin düşünen, üreten ve eleştiren bir vatandaş olarak bugün ve gelecekte karşılaşacağı sorunların çözümünde matematiksel düşünme ve matematiksel karar verme süreçlerini kullanarak çevresindeki dünyada matematiğin oynadığı rolü anlama ve tanıma kapasitesidir.” (OECD,2000. s.10)

  Beceri Temelli Eğitim Programı kapsamında, 5 ve 6. Sınıflarda uygulanan bir derstir. Bu derslerde öğrencilerimiz, ilgili yılın müfredatıyla da ilişkili olarak Matematiğe günlük hayatta neden ihtiyaç duyduğumuzu, neden Matematik öğrenmeleri gerektiğini öğrenirler. Müfredat kazanımlarını da dâhil ederek Matematiği de sevdirdiğimiz bu dersimizde öğretmenlerimizin hazırladığı etkinlik temelli Matematik Okuryazarlığı ders kitapları kullanılır.

  Deney ve Gözlem Becerisi

            Beceri Temelli Eğitim Programı kapsamında; 5, 6 ve 7. Sınıflarda bu yıl itibariyle uygulanan bir derstir. Bu derslerde amacımız; öğrencilerimizin bilim ve teknolojinin günlük hayattaki yerini görebilmeleri, gözlem yapabilmeleri ve yapılan gözlemleri doğru bir biçimde yorumlayabilmeleri ve uygulayabilmeleri amaçlanır. 

  Ayrıca Fen Bilimleri derslerinin en önemli somut verilerini kapsayan deney ve gözlem becerileri toplumdaki tüm vatandaşların en temel düzeyde bazı bilimsel kavramları, olguları anlayabilmesi ve açıklayabilmesi ve teknolojik gelişmeleri izleyip yaşamında kullanabilme yeteneğine sahip olabilmesidir. Bu dersimizde öğretmenlerimizin hazırladığı etkinlik temelli Deney ve Gözlem Becerisi ders kitapları kullanılır.

  Yeni Nesil Soru Çözme Becerisi Geliştirme

            Akademik Temelli Eğitim Programı kapsamında, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerimize uygulamaya başladığımız bir derstir. Bu derste öğrencilerimizin Merkezi Sınavlarda da ağırlıklı olarak çıkan ve güncel olarak öğrencilerin oldukça zorlandığı yeni nesil soruları çözerken kullanacakları yöntemleri, soruları nasıl çözmeleri ve farklı bakış açıları geliştirmeleri amaçlanır. 

  Bu bağlamda yeni nesil soru; sadece bilgiyle çözülemeyen, bilginin yanında konunun özünü bilip o konu hakkında mantık yürütmeniz gereken ve olabildiğince hayatın içinden örneklerle oluşturulan sorulara denir. Yeni nesil sorular; su an tüm sınavlarda sorulan, eksikliği hissedilen soru tipleridir. Eksikliğinizi gidermeniz ve yeni bir bakış açısı kazanmanız için soruları okumanız, anlamanız, yönünüzü belirlemenizle beraber çözümlerinizi de oluşturabilirsiniz. Akademik branş derslerimizde yeni nesil sorulara cevap bulmak, öğrencilerimize bu soru tipleri ile ilgili vizyon becerisi kazandırmayı hedeflediğimiz derslerdir. Bu dersimizde zümrelerimizle belirlediğimiz kaynak kitaplar kullanılır.

  Ofis Dersleri

            Cihangir Okulları 8. sınıflarımıza özgü, Merkezi Sınavlara hazırlık programları doğrultusunda OFIS DERSLERI planlanmıştır. Ofis Derslerimizde öğrencilerimizle öğretmenlerimiz, iki ders boyunca bire bir soru çözümleri, grup çalışmaları ve öğrenci ihtiyaçlarına göre çalışmalar yapacaktır.

  Ofis Derslerimiz, Merkezi Sınav dersleri olan Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce branşlarından yapılacaktır.

  Yabancı Dil

  Ortaokul kadememizde öğrencilerimizin akademik çalışmaların yanı sıra yoğun dil öğrenimini destekleyici çalışmalar yapılır; her yıl İngiltere, Amerika gibi ülkelere eğitim gezileri yapılmakta ve yoğun dil edinimi sömestr ve yaz tatillerinde de devam etmektedir. İngilizce yaratıcı sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarında öğrencilerin aktif rol alması sağlanır. Öğrencilerin uluslararası geçerliliği ve bilinirliği en yüksek olan TOEFL, IELTS, PSAT gibi uluslararası sınavlara girerek, dil edinimlerini dünya standartlarında kanıtlama fırsatı bulurlar. Yabancı dil eğitimimiz, okul etkinlikleri, uluslararası yarışma ve etkinlikler ile bir ders olmaktan çıkar ve öğrencilerimizin yabancı dili etkili ve özgüven içinde kullanabilecekleri ortamlar yaratılır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinde İçerik ve sürecin önemi birlikte ilerler. İngilizceyi akıcı ve doğru konuşma becerisi gelişmiş, 21. yüzyıl becerilerine vakıf, dünya vatandaşları yetiştirmek temel amacımızdır.

  Bilişim teknolojileri dersimiz, teknolojinin ana dili olan İngilizce destekli işlenir. Derslerimiz, İngilizce olarak öğrencilerimizin günümüzde kullanılan teknolojilerden haberdar olmaları ve bu teknolojileri etkili bir şekilde kullanmaları, çeşitli kodlama programları ile çalışmaları üzerine planlanmıştır.

  5.sınıflarımızda uyguladığımız yoğun yabancı diller programı kapsamında tüm kulüp dersleri İngilizce olarak planlanır. Kulüp derslerimiz, çeşitli konuşmalara katılarak bilgi alıp vermeleri, duygularını ifade etmeleri, konulardaki fikirlerini akıcı bir şekilde ifade edebilmeleri, çeşitli beceri ve stratejileri kullanarak evrensel temalar ve yöntemleri analiz edebilmeleri adına öğrencilerimize katkıda bulunur.

  Psikolojik Danışma ve Rehberlik

  21.yüzyıl modern eğitim anlayışı, öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal-duygusal ve psikolojik gelişimini de hedefler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine rehberlik edilir.

  Ortaokul kademesinde aday öğrencilerimiz, rehberlik biriminin uyguladığı Öğrenci Tanıma Çalışmaları kapsamında değerlendirilir ve bu çalışmalar ışığında yıl boyunca gözlemlenerek desteklenir. Öğrencilerimizi bireysel olarak tüm yönleriyle tanır, yaş gelişimine uygun test ve envanterler aracılığı ile gelişim süreci değerlendirilip gözlemlenir ve destekleme çalışmaları yapılır.

  “Farkındalık” Atölyeleri

            Öğrencilerimizin kendini ve sosyal çevresini anlaması, tanıması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olması, kendini geliştirmesi için aylık rutinlerle ‘Farkındalık Atölyesi’ düzenlenir.

  Bilişsel Becerileri Değerlendirme Sistemi (Cognitive Skills Meters)

            Öğrencilerimizin öğrenme performansı etkileyen dikkat, zihinsel esneklik, görsel-işitsel hafıza, problem çözme ve zaman yönetimi gibi bilişsel beceriler “Cognitive Skills Meters” sistemi aracılığıyla ölçülür. Ölçüm sonuçları öğrenci özelinde değerlendirilir ve destek programa yönlendirilir.

  Bilişsel Becerileri Destekleme Sistemi (Braincraft)

            “Cognitive Skills Meters” sistemi aracılığıyla yapılan bilişsel beceri değerlendirmesine göre öğrenciye özel bilişsel becerileri destekleme egzersiz programı uygulanır. Öğrencinin yapacağı bu egzersizler rehberlik birimi tarafından takip edilir.

  Sınav Süreci Rehberliği ve Üst Öğrenim Kurumları ve Mesleki Yönelim Çalışmaları

            7 ve 8. Sınıf öğrencilerimizle, Üst öğrenim kurumlarını tanımaya ve hedef belirlemeye yönelik çalışmalar, sınav hazırlığına yönelik kaygı ve stres azaltıcı çalışmalar, mezunlarla buluşmalar, lise tercih danışmanlığı çalışmaları yapılır.

  Ebeveyn Akademisi Aile Atölyeleri

            Öğrencilerimizin yaş gelişim düzeyine uygun konularda Ebeveyn Akademisi çalışmaları kapsamında aile paylaşım atölyeleri düzenlenir. Bu atölyeler aracılığı ile öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal gelişimlerinde okul ve aile işbirliği oluşturarak ortak bir yaklaşım sergilenmesi amaçlanır.

  Ölçme ve Değerlendirme

  Ölçme değerlendirme sistemimiz temelinde; öğrencilerimizin eksik ve yanlış öğrenmelerini saptamak ve bunları tamamlamak üzerine kurgulanmıştır. Bu amaçla öğrencilerimizin öğrenme süreçleri boyunca sık aralıklarla ölçümleri yapılır. Çoktan seçmeli testlerin yanı sıra öğrencilerimizin gerçekleştirdikleri projeler, performans görevleri gibi planlama, tasarlama, üretme, sunma, araştırma ve raporlama gibi önemli 21. yüzyıl becerilerini kazandıran ölçme ve değerlendirme araçları da kullanılmaktadır.

  Ortaokul kadememizde ölçme değerlendirme süreçleri ilkokul kadememizdeki uygulamalarımızı destekleyen şekilde ilerlemektedir. 

  5, 6 ve 7. sınıflarımızda öğrencilerimizin akademik süreçleri haftalık uygulanan “CKS (Cihangir Kazanım Sınavı)” ile takip edilmektedir. Yapılan sınavlar doğrultusunda bir sonraki hafta etüt planlamaları ile öğrenme eksikleri giderilmektedir.  Ayrıca belli periyotlarda uygulanan “CDS(Cihangir Deneme Sınavı)” ise öğrencilerin öğrenme süreçlerine genel bakışımıza destek olarak onları merkezi sınavlara hazırlayan yeni nesil soruları içermektedir.

   Ancak sınav grubumuz olan 8. sınıflarımızda programımız daha yoğun ve akademik ağırlıklı ilerlemektedir. Yıl boyunca öğrencilerimize toplam 60 adet LGS sınavı uygulanmaktadır.

  Ortaokul kadememizde yazılı uygulamalarımız bölüm başkanlarımız tarafından hazırlanan ortak sorular ile kampüslerimizde aynı gün ve saatte gerçekleştirilir.

  Sınava Hazırlık

  Tüm sınavlarımız K12 sisteminde değerlendirilip veli ve öğrenci sistemine sonuçlar ivedilikle aynı anda açılmaktadır. Öğrencilerimiz bu sınav sonuçlarına göre akademik takip dersleri (etütler) ile desteklenir. Öğretmenlerimizin hazırladığı kurumsal deneme sınavlarının yanında farklı yayınlar ve soru tipleri, Türkiye geneli sınavlar ile ölçme değerlendirmelerimiz, her hafta sınav saatlerinde öğrencilerimize uygulanmaktadır.

  5, 6 ve 7. sınıflar için Cumartesi günleri 4 saat olarak belirlenen Akademik Takip Dersleriyle öğrencilerimizin belirlenen eksik kazanımlar tamamlanır.

  Eksik kazanımlarımızın belirlemesi adına haftalık olarak Cihangir Kazanım Sınavları (CKS) yapılmaktadır. Cihangir Kazanım Sınavlarımız bir hafta Sözel bir hafta Sayısal bölümlerden yapılmaktadır.

  Sınavlardan sonra öğrencilerimiz kazanım eksikliklerine ve branş öğretmenlerimizin değerlendirmelerine göre Akademik Takip Derslerine yönlendirilir.

  5.sınıflarda 19, 6 ve 7. sınıflarda 32, 8. sınıflarda 63 farklı sınavla değerlendirilir.

  Merkezi Sınavlara hazırlık sürecimiz ise;

  • 8. sınıf ders müfredatını mart ayı sonu itibariyle tamamlanır.
  • Nisan ayının 2. haftasından sonra seri deneme haftası düzenlenir.
  • Haftalık sınav sonuçları ve ders içi performansları gözlemlenerek ilgili brans öğretmenleri tarafından belirlenen öğrencilerle Akademik Takip Dersleri planlanır.
  • Dönemin basından itibaren yapılacak tüm sınavlardan sonra hafta içi Pazartesi – Salı ve Perşembe günleri Akademik Takip Dersleriyle eksik tamamlama çalışmaları yapılır.
  • Tüm müfredat tamamlandıktan sonra yapılacak program planlaması ile grup dersleri sistemine geçilir.
  • Bu bağlamda grup dersleri sınav sonuçlarından elde edilen öğrenci kazanım ihtiyaçlarına göre belirlenir.

  Her hafta Çarşamba günleri Sınav Günü olarak belirlenmiştir. Her Çarşamba günü öğrencilere sınav uygulaması yapılır.

  • Cumartesi günleri 8. sınıf öğrencilerimize Merkezi Sınavlara hazırlık programı kapsamında 6 ders saati brans dersleri verilir.
  • Yılda 63 deneme 
  • CKS ile konu tarama testleri
  • Toplamda 20 bin soru
  • 2500 yeni nesil soru
  • Akademik Takip Dersleri
  • Grup dersleri