C.E.M Constructivist English Model

Cihangir Okulları’nın yabancı dil eğitiminde 23 yıllık birikiminin bilimsel özü olan "C.E.M- Constructivist English Model" (Yapılandırmacı İngilizce Modeli) ile öğrencilerimiz; doğru yöntem ve teknikler, doğru materyal, sınav tasarımları ve doğru sınıf içi-dışı pedagojik yöntemlerle İngilizce ediniminde her zaman bir adım öndedir.

• Yabancı dil eğitimini bir ders olmaktan çıkarıp deneyime çeviriyoruz.

• Bireysel öğrenme stillerine uygun eğitsel programlar kullanıyoruz.

• "Dünya İngilizceleri" uygulamalarıyla geniş bir dil edinimi sağlıyoruz.

• Sadece iki dilli değil çok kültürlü bireyler yetiştiriyoruz.

• Öğrencilerimizi kendi öğrenme sürecini yönetebilen bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?