Anadolu Lisesi

Kariyer Odaklı Akademik Eğitim Programı (KEP)

KEP, Cihangir Okulları lise kademesindeki öğrencilerimizin geleceklerini desteklemek için doğru zemin oluşturmayı ve başarılı bir yaşamı elde etmeleri için onları üniversiteye ve iş hayatına hazırlamayı hedefler. Öğrencilerin eğitim ve kariyer yolunu doğru izlemelerini; akademik disiplinleri, kişisel ve profesyonel ilgi alanları ve becerileriyle birleştirmelerini sağlar. Bu program öğrencilerimizin üniversitede, iş alanlarında ve toplumda başarılı şekilde ilerlemesi için gerekli becerilerin geliştirilmesini amaçlar.

Kariyer Odaklı Eğitim Programı

Cihangir Okulları’nda 9 ve 10. sınıflardaki öğrencilerimiz için uygulanan bu program, öğrencinin kariyer gelişimine yönelik ders uygulamalarını belirler, niteliklerine uygun alanlarda iş, meslek seçimi yapmalarını ve tüm alanlardan seçeceği derslerle dengeli bir müfredat içerisinde kendilerini yetiştirmesini hedefler. Öğrenciler bu program içerisindeki deneyimleriyle birçok üniversite ve meslek için ideal adaylar haline gelir.

Kariyer Odaklı Eğitim Programımızda Bazı Dersler

Atölyeler

Kariyer Odaklı Eğitim Programında öğrenciye önceden hazırlanan bilgi sunulmaz, öğrenciye gerçek ve fiziksel faaliyet yaratabileceği bir öğrenme ortamı sunulur. 9 ve 10.sınıf programında bu sebeple tasarım- beceri atölyeleri önemli bir yer tutar. Bu atölyelerde tasarlamak, üretmek ve yenilikçilik, yaratıcılık ön plandadır. Tasarım beceri atölyeleri ile yeteneğin ne yönde olduğu görülür, testlerle bunların kontrolü sağlanır ve kişisel kariyer planlama rehberliği yapılır.

Tasarım – Beceri Atölyelerimiz

Akademik Gelişim Eğitim Programı

Cihangir Okulları’nda 11 ve 12.sınıf öğrencileri için akademik gelişim odaklı bir eğitim programı uygulanır ve öğrencilerimiz akademik yönden zenginleştirilmiş içerikle tam öğrenme yaklaşımıyla üniversite sınavlarına hazırlanır. Bu sınıf seviyelerinde sınava hazırlanırken öğrencilerimizin hangi mesleği seçebileceği, hangi meslekte daha mutlu, başarılı olabileceği öngörülür ve kendi ilgi, beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun kariyer planlaması yapılır.

Yabancı Dil

Lise kadememizde öğrencilerimiz çağın gerekliliklerine uygun ileri düzeyde dil eğitimi alırlar. Yabancı dil dersi öğretim programına yön veren temel amaç, öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir.

Tüm temel iletişim becerileri yanı sıra lise kademesinde öğrencilerimizde;

• Okuduklarından işiyle ilgili ya da günlük dildeki sözcükleri içeren metinleri, olayları, dilekleri ve duyguları anlamak,
• Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken iletişim kurabilmek, ortaya çıkabilecek birçok durumla baş edebilmek,
• Planlarını, bir öyküyü, bir izlenimi, kitap ya da filmin konusunu İngilizce olarak aktarabilmek,
• Analiz edebilmek ve eleştirel düşünme becerileri sergileyebilmek,
• Bilgi işlem teknolojisini kullanmak, bilgileri doğru değerlendirmek, uygulamak, yorumlamak ve yeni fikirler üretmek,
• Edebi eserleri inceleme, yorum yapma ve çeşitli konularda yazma becerilerini sunmak. analiz edebilmek hedeflenir.

Lise dönemlerinin sonunda B1+ / C1 seviyelerine ulaşan ve iletişimsel yeterliklerini sergileyebilen öğrenciler tüm dünyada geçerli olan TOEFL ve IELTS türü sınavlardan, lisans eğitimini yurtdışı üniversitelerinde sürdürmek için istenilen sınav notunu rahatlıkla alabilir, ülkemiz veya yurtdışındaki yükseköğretim programlarının hazırlık programlarındaki hazırlık atlama sınavında başarılı olup muaf olabilir.

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?