Ölçme ve Değerlendirme

Öğretim sürecinin en önemli basamaklarından biri olan ölçme değerlendirme için yaptığımız çalışmalar öğrenci düzeyine göre kademeler arasında farklılık göstermektedir. Temel amacımız öğrencilerimizin öğrenme eksikliklerini fark ederek öğrenci, veli, öğretmen ve idare arasındaki koordinasyonla bunları tamamlamaktır. Tüm kademelerde “Tam Öğrenme”yi gerçekleştirmek adına oluşturduğumuz farklı ölçme araçları öğrencilerimizi çok yönlü değerlendirmektedir.

İlkokul kadememizde süreç haftalık, aylık ve dönemlik olarak ilerlemektedir. Tüm kademelerde haftalık planlar doğrultusunda hazırlanan “C-HSG (Cihangir Hafta Sonu Görevi)” cuma günü öğrencilerimize iletilerek pazartesi değerlendirmeye alınmaktadır.  Aylık olarak uyguladığımız “C-AKS (Cihangir Aylık Kazanım Sınavı)” ise öğrencilerimizin akademik süreçlerini takip ettiğimiz çoktan seçmeli değerlendirme uygulamamızdır. Bunun yanı sıra “C-YNS (Cihangir Yeni Nesil Soru Uygulamaları)” yeni nesil soru uygulamalarını kapsayarak öğrencilerimizi merkezi sınavlara hazırlamaktadır. Son olarak ilkokul kademesinde karne ile birlikte verilen dönemlik analiz ölçekleri kullanılmaktadır.

Ortaokul ve lise kadememizde süreç ilkokuldaki uygulamalarımızı destekleyen şekilde ilerlemektedir. Burada da öğrencilerimizin akademik süreçleri iki haftada bir uygulanan “CKS (Cihangir Kazanım Sınavı)” ile takip edilmektedir. Yapılan sınavlar doğrultusunda bir sonraki hafta etüt planlamalarıyla öğrenme eksikleri giderilmektedir.  Ayrıca aylık olarak uygulanan “KDS(Kazanım Deneme Sınavı)” ise öğrencilerin öğrenme süreçlerine genel bakışımıza destek olarak onları merkezi sınavlara hazırlayan yeni nesil soruları içermektedir. Ancak sınav gruplarımız olan 8 ve 12. sınıflarımızda sınav programımız daha yoğun ve akademik ağırlıklı ilerlemektedir.

Kurumumuzdaki tüm kademelerimizde yazılı uygulamalarımız zümre başkanlarımız tarafından hazırlanan ortak sorular ile kampüslerimizde aynı gün ve saatte gerçekleştirilir.

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?