Rehberlik Çalışmalarımız

Cihangir Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi olarak çalışmalarımızın temelini “Her Çocuk Özeldir” anlayışı oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin doğuştan getirdikleri “mizaç” özelliklerini bilmek, onları tanımak ve bu yönde desteklemek en önemli hedefimizdir. Bu amaçla okullarımızda öğrencilerimizin bireysel özelliklerini tespit etmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlar öğretmen ve velilerimizle paylaşılmakta; bir bütün olarak öğrencilerimizin gelişimsel ihtiyaçları karşılanmaktadır.

TANIMA VE ORYANTASYON ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizi tanıma ve anlamaya yönelik çalışmalarımız kayıt aşamasında başlamakta ve yıl içerisinde öğrencilerimizin doğru yönlendirilmesinde bizlere önemli ipuçları sağlamaktadır. Öğrencilerimizin kendi potansiyellerini sergileyebilmeleri için öncelikle bulundukları ortama alışmaları gerektiği düşüncesiyle yeni gelen tüm öğrencilerimizle uyumu kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır.

GÖZLEM, TEST VE ENVANTER UYGULAMALARI

Doğal gözlemin önemini asla göz ardı etmeden öğrencileri tanımak, doğru bir biçimde yönlendirmek, kendi güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmek amacıyla yaş ve sınıf düzeylerine uygun çeşitli test ve envanter uygulamaları uzman ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

AYIN TEMASI

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi’nce her ay öğrencilerimizin kendisi ve topluma yararlı evrensel değerler üzerine çalışmalar yürütülür. Ay boyunca ilgili temaya yönelik kavramlar (sorumluluk, yardımseverlik, hoşgörü vb.) üzerine çeşitlik etkinlikler yapılır.

SOSYAL BECERİ GRUP ÇALIŞMALARI

Sosyal beceriler; bireyin belli bir durumda olumlu sosyal sonuçlar elde etmesini ve toplum tarafından kabulünü sağlayan, gözlenebilir, ayrıştırılabilir, tanımlanabilir ve öğrenilmiş davranışlardır. Okul yaşamında da diğer bireylerle başarılı şekilde etkileşime girmek, arkadaşlık kurmak, serbest zaman etkinliklerine katılmak ya da bir grubun üyesi olmak öğrencinin günlük yaşamının niteliğini arttırmada oldukça önemlidir. Özet olarak sosyal beceri; sohbet ve iletişim becerileri, sosyal problem çözme becerilerinin unsurlarını içermektedir.

Sosyal beceri grup çalışmalarının amacı sosyal yönden desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin sosyal işlevlerini arttırmaktır. Grup çalışmalarıyla; olumlu davranışın tanıtımı yapılmakta, bazı davranışlara model olunması sağlanmakta, istendik olumlu davranışların gerçek ya da yapay ortamlarda denenmesi amaçlanmaktadır. Böylece öğrencilere çeşitli ortamlarda kendini gözleme, değerlendirme, pekiştirme gibi beceriler kazandırılmaktadır.

ÖĞRENCİ VELİ GÖRÜŞMELERİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmaları tüm öğrencilere yöneliktir. Her bir öğrencinin duygusal, sosyal ve akademik sürecinin takibi gerçekleştirilmekte ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Gerekli durumlarda öğretmen ve aile bilgilendirmesi ile sürece devam edilmektedir.

SEMİNERLER VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Velilerimize yönelik olarak çocuklarda görülen olağan davranış problemleri, etkili çocuk-ebeveyn iletişimi, gelişim dönemleri gibi konularda seminerler verilmekte ve atölye çalışmaları düzenlenmektedir. Öğrencilerimize yönelikse; kişisel sınırların önemi, verimli ders çalışma, olumlu arkadaşlık ilişkileri gibi konularda keyifli seminer çalışmaları yapılmaktadır.

KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMI

Kişisel Gelişim Programı (K.G.P), bütünsel bir yaklaşımla öğrencilerde sağlıklı psikososyal gelişimi destekleyen bir rehberlik sistemidir. Bu programla amaçlanan öğrencilerin mutlu, kendine güvenen ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

Psikologlar ve Psikolojik Danışmanlar tarafından yürütülen "Kişisel Gelişim Programı" anaokulundan liseye kadar tüm kademeleri kapsamaktadır. Öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak hazırlanan içeriklerde öğrencilerin yaş gruplarına hitap eden görsel sunumlar, eğitici videolar, münazaralar ve çeşitli sanat çalışmaları yer almaktadır. 

Sürdürülebilir eğitimi hedefleyen bu sistemde anaokulu için 32 saat, ilkokul- ortaokul ve lise için 64 saatlik bir program eğitim - öğretim sürecine entegre edilmiştir. Tamamlanan her konunun sonunda öğrencilere sertifika verilmektedir. 

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?