Doğru Meslek Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

DOĞRU MESLEK NEDİR?

Kişinin kendisini tanıyarak seçtiği; kişilik özelliklerine, beklentilerine, yaşam tarzına en uygun meslek onun için doğru meslektir. Doğru mesleği bulmada en önemli kriter kişinin kendisidir.

Meslek seçimi hayatımızın geri kalan kısmını etkileyecek olan bir kariyer planlamasının adımlarından biri olarak düşünülmelidir. İyi bir kariyer elde etmenin ilk adımı kişiliğe uygun meslek seçmekle mümkündür. Birey, meslek seçimi sırasında yetenek, ilgi ve isteklerini göz önünde tuttuğu oranda başarılı ve mutlu olur. Kişinin kendini değerlemesi ve analiz etmesi çok sistematik yapılamasa bile, en azından şu sorular üzerinde düşünmek kişilerin kendilerini tanımalarına yardımcı olacaktır:

“Ben kimim?
Seçtiğim meslekten/çalışma hayatından beklentilerim nelerdir?
Hangi alanlara yeteneğim/ ilgim var?”
Güçlü ve zayıf yanlarım neler?
Özel yeteneklerim var mı?

Sağlıklı bir meslek seçimi için de aşağıdaki etkenlere dikkat etmeniz gerekir;
Mesleğin gerektirdiği özellikler,
Mesleğin gerektirdiği eğitim,
Mesleğin çalışma ortam ve koşulları,
Mesleğin iş bulma olanakları,
Meslekte ilerleme ve emeklilik koşulları.

Kişinin kendini tanıması ve yaptığı analizden sonra yapabileceği en doğru adımlardan biri de meslekle alakalı veri toplamaktır. Bunun için imkanlar dahilinde o meslek grubundan kişilerle görüşme, meslek konferanslarına katılma, staj yapma, işyerlerine geziler düzenleme gibi faaliyetler içinde bulunabilir. Birey bu sayede mesleğin dış görünüşünden çok meslekle ilgili içeriği görebilecektir. Meslekler hakkında bilgi toplarken; meslekte yürütülen faaliyetler, yapıldığı ortam, kullanılan araç ve gereç, çalışma sistemi ve süreleri, mesleğin gerektirdiği kişilik özellikleri, mesleğin ekonomik getirisi gibi konularda bilgi toplanmalı ve bu bilgiler analiz edilmelidir.

MESLEK SEÇİMİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Üniversiteye bir girsem gerisi kolay:
 Yaşamın kritik döneminde bir kere verilen ve genellikle değişmeyen bir karar olan meslek seçimi, sadece çalışma hayatını değil tüm yaşamı etkileyen bir karardır. “ Üniversiteye adım atmak” , “Hangi bölüm olursa olsun yeter ki mezun olmak”  bir mesleği garanti etmediği gibi çoğu zaman gencin mutsuzluk ve hayal kırıklığı yaşamasına neden olmaktadır.

İyi bir üniversite olsun da hangi bölüm olduğu önemli değil: Üniversite sınavı sonrası tercihler aşamasında sıklıkla karşılaşılan durumlardan biride bazı öğrenci ve velilerin önce üniversite sonra bölüm tercihi yapmasıdır. Öğretim kadrosu zengin köklü bir üniversitede eğitim görmek kuşkusuz kişiye çok şey katar. Yalnız unutmamak gerekir ki iyi bir üniversitede istemediği bir bölüme giren öğrenci bu durumdan hoşnut olmadığı için büyük bir ihtimalle başarılı olamayacaktır.

Ancak dört yıllık bir üniversite eğitiminde saygın ve güvenceli bir meslek edinebilirim: Bazı gençler iki yıllık önlisans programlarını yüksek eğitim saymamakta, lisans eğitimini iş bulma ve kazanç açısından daha avantajlı görmektedir. İyi bir üniversiteden alınmış diploma işe tutunma ve ilerlemede yeterli değildir. Kendini iyi yetiştirmiş bir tekniker sıradan bir mühendisten daha uzun süreli işini koruyabilir ve ilerleyebilir.

Saygı görmek için saygın bir mesleğin üyesi olmalıyım: Meslekleri saygın olan ve olmayan diye ayırmak doğru bir yaklaşım değildir. Saygı görmeyi saygın bir mesleğin üyesi olarak sağlamak pek gerçekçi değildir. Bir kimsenin niteliklerine uymayan bir mesleğe girmesi mümkün olabilir ancak o mesleğin başarılı, saygın bir üyesi olma olasılığı zayıftır.

Geleceğin mesleğini seçmeliyim: Gençlerin birçoğu “Gelecekte hangi meslekler geçerli olacaktır?” sorusunu sıklıkla sormaktadır. Bu soruyu cevaplayabilmek için “Kaç yıl sonraki gelecek?” sorusunu yöneltmek gerekmektedir. Bir mesleğin belki beş belki on yıl sonrasını tahmin edebiliriz. Bir süre sonra bu popüler meslek teknolojik gelişme ve ekonomik değişiklikler, birçok kişinin o alana girmesi sonucu popülaritesini yitirebilir. Bu sebeple popüler mesleklerden çok hızlı değişime ayak uydurabilmek için bireyin hangi meslek olursa olsun ne gibi bilgi ve becerilerle donanmış olduğu önemlidir.

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?