İnternet Bağımlılığı

Çocuklarda ve Gençlerde İnternet ve Teknoloji Kullanımı ile İlgili Bilmek İstedikleriniz

Çağımızın gerekliliği olan bilgisayar ve internet kullanımı, şüphesiz çocukların ve gençlerin vazgeçilmezleri arasındadır. İnternet ve teknoloji iletişim ve eğitim alanında yararları olmasına rağmen; çocuklarda ve gençlerde kontrolsüz kullanımı psikolojik ve sosyal anlamda kötü etkileri ve tehditleri olan bir alışkanlığa dönüşebiliyor.

Bilgisayar ve internet kullanımı eğitim fırsatlarını arttırmak ve onları modern bilgi toplumuna hazırlamak için gereklidir. Bunun yanında okul çağındaki çocukların en fazla zaman harcadıkları aktivitelerin başında bilgisayar ve internet gelmektedir. Harcanan bu zamanın bir kısmı ödev hazırlama, bilgi edinme için kullanılmaktadır. Diğer büyük bir kısmı ise oyun oynama, sosyal arkadaşlık sitelerine girmek ve arkadaşlık kurmak için kullanılmaktadır.

Bilgisayar ve internet kullanımının ailelerin kontrolü ve denetimi altında çocuklara ve gençlere sunulması çok önemlidir. Bunun için çocuk ve aile arasında yakın ilişki ve güven duygusunun doğru bir şekilde kurulması gereklidir. En iyi denetim ailede gerçekleşir ve çocuklara doğru kuralları öğretmekte başta anne ve babaya düşmektedir. İnternetin doğru kullanılması için yetişkinlerin denetiminin olması gerekmektedir. Doğru internet kullanımı demek;

-Çocuk ve gençlerin yaşına uygun sitelere girmesi,

-Bilgi edinme ve eğlence için kullanmak,

-Günlük düzeni ve uyku düzenini bozacak saatlerde ve sürelerde kullanılmaması,

-Ufkunu geliştirmede tek yöntem olarak görmemek,

-Ailelerin onayladığı sitelerin kullanılması olarak tanımlayabiliriz.

İnternet sayesinde çocuklar ve gençler elektronik posta ve sohbet odaları aracılığıyla yeni arkadaşlıklar kurma, arkadaşlığını devam ettirme, günlük olay ve sosyal yaşantılarını paylaşma ve sosyal yaşantılarını sürdürmektedir. Dolayısıyla internet çocuğun ve gencin kendini tanıtma, sosyalleşme, doğru ve yanlışlarını, kurallarını değerlendirmesi için kullandığı bir araçtır. Çocuğun gelişimi için gerekli olan okul, aile ve arkadaşlık ilişkileri, yerini teknoloji arkadaşlığına bırakmaktadır. Bu da kişiler arası ilişki kuramama ve iletişim becerilerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Kontrolsüz internet kullanımını önlemek amacı ile başlıca yapılacaklar şunlardır;

-Ebeveynlerin  ‘ev içi denetleme’  yapabilecek seviyede bilgisayar ve internet kullanımını öğrenmeleri gereklidir.

-Çocukların internetle hangi yaşta karşılaşmaları gerektiği ve onların gelişimine olumlu etkisi nasıl sağlanır araştırılması gerekir.

-Çocuk ve yetişkinlerin internete giriş çıkış saatlerini belirten bir çizelge oluşturulabilir. Çocuğun tek uğraşı bilgisayar ve internet olmamalıdır.

-Sanal ortamın, doğal ortamın sınırlarını geçmemesine dikkat edilmelidir. Anne babalar küçük yaştan itibaren çocuklara boş zaman faaliyeti öğretebilir.

-Ebeveynler bilgisayar kullanımını çocuğun evde yaramazlık yapmaması, kendilerini rahatsız etmemeleri için gerekli bir araç olarak görmemelidir.

İnternet ve teknoloji kullanımında sanal risklere önlem almak hem çocuklarımız hem de toplumun geleceği açısından önemlidir.

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?