İdari Birimlerimiz

Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler

Okullarımızın kurumsal kimliğinin, değerlerinin ve kültürünün gerek diğer kurumlarla gerekse de kurum içi paydaşlarla paylaşılmasını ve yaygınlaşmasını amaçlar. Buna yönelik belirlenen iletişim hedefleri doğrultusunda tüm kampüslerimize yönelik olarak belirlenen stratejilerle gerekli faaliyetler gerçekleştirilir. Aynı zamanda okullarımızın tanıtımına yönelik çalışmalar yapılır.

İletişim: kurumsaliletisim@cihangir.k12.tr 

İnsan Kaynakları

Tüm işletmelerde olduğu gibi okullarımızın da en önemli noktası "insan gücü" kaynağımızdır. Bu açıdan tüm çalışanlarımızın, kendilerini "Cihangir Okulları Ailesi" nin değerli ve önemli bir üyesi olarak hissetmesinin önemine inanırız. Bu inanca yönelik stratejilerin belirlenmesi, sürdürülebilir kılınması, çalışan memnuniyetinin ve verimliliğinin sağlanması, kişisel gelişim süreçlerinin takip edilmesi, özlük haklarının takibi bu birimimiz tarafından gerçekleştirilir.

İK başvuru formu için tıklayın... 

İletişim: insankaynaklari@cihangir.k12.tr  

Finans & Muhasebe

Okullarımızın maddi kaynaklarının sağlıklı bir işletme yapısına uygun biçiminde yönetimi amaçlanır. Buna yönelik faaliyetler birimimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir.

İletişim: muhasebe@cihangir.k12.tr 

Satın Alma

Okullarımıza yönelik tüm unsurların ihtiyaçlarının zamanında, planlı, sağlıklı ve en uygun biçimde karşılanmasını amaçlayan birimimizdir. Her tür firmayla gerekli prosedürlere uygun biçimde çalışmalar yürütülür ve bu sürece yönelik olarak maddi kaynakların titizlikle kullanılması sağlanır.

İletişim: satinalma@cihangir.k12.tr 

Hukuk

Bu süreçteki tüm faaliyetlerde ülkemizin yasa, yönetmelik ve yönergeleri göz önünde bulundurulur. Bunlara uygun olarak belirlenen çalışma prensipleri doğrultusunda okullarımızı koruyan, anlaşmazlıkların önlenmesini sağlayan, anlaşma ve sözleşmelerden doğan hakların takibi gerçekleştirilir.

İletişim: hukuk@cihangir.k12.tr 

Bilgi ve Eğitim Teknolojileri

Okullarımızın bilişim ve eğitim teknolojileri ile ilgili birimidir. Yazılım, web tasarımı ve diğer eğitim teknolojilerinin temini ve desteğini vermektedir.

İletişim: bilgiislem@cihangir.k12.tr 

Kurumsal Yayınlar

Dizgi, grafik, akıllı tahta ve baskı faaliyetlerini Kurumsal Yayınlar birimimiz tarafından yürütülmektedir.

İletişim: dizgi@cihangir.k12.tr 

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?