Kişisel Verileri Koruma Kanunu

CİHANGİR EĞİTİM İŞLETMELERİ VE TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Yakuplu Mah. Mustafa Kurtoğlu Cad. 27 Bakırcılar ve Pirinçciler San. Sit. Beylikdüzü, İstanbul adresinde mukim Cihangir Eğitim İşletmeleri ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (“CİHANGİR OKULLARI” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?