Sizi Aramamızı İster misiniz?

  Sizi Aramamızı İster misiniz?

  Manifestomuz

  Öğrencilerimize sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerekliliğini aşılayacağız!
  Örnek olan, yasalara ve kurallara uyan nesiler için çabalayacağız!
  Hiçbir ayrım gözetmeksizin, hep birlikte bir bütünün parçası olduğumuzun bilincinde olacağız!
  Kendini geliştirmenin önemini bilen toplumu hedef alacağız!
  Uyumlu ve paylaşımcı bireyler yetiştireceğiz!
  Duyarlı ve hoşgörülü olmanın önemini vurgulayacağız!
  Adil ve eşit olma hedefimizi her zaman savunacağız!
  Sanatsever çocuklar yetiştireceğiz!
  Sorumluluk bilinci yaratacağız!
  Bilimin ve teknolojinin ışığında yürüyeceğiz!
  Öğrencilerin taleplerine ve düşüncelerine saygı duyacağız!
  Disiplinin, olumlu anlayış biçimini benimseyeceğiz!
  Çalışma arkadaşlarımız ile sağlanacak eğitimin kalitesi için iş birliği içinde olacağız!
  Yaklaşımlarımızda saygıyı ön planda tutacağız!
  Bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini ön planda tutacağız!
  İletişim ve iş birliği içinde, çalışma ve öğrenme sistemimizi geliştireceğiz!
  Araştırma ve doğru bilgiye ulaşma olumlu eleştirel düşünce ve problem çözme yetimizi geliştireceğiz!
  Hayat boyu öğrenmenin önemini vurgulayacağız!
  Üretkenliğin ve dönüştürmenin, insan gelişimi üzerindeki etkisini uygulayarak öğreteceğiz!
  Geri dönüşümün bir sorumluluk bilinci olduğunu aşılayacağız!
  Seçkin bir eğitim deneyimini, zengin ve yenilikçi bir müfredat ile sağlayacağız.
  Günümüz koşullarının gerektirdiği becerileri, müfredatımıza ve sınıf etkinliklerimize entegre edeceğiz!Mezuniyete kadar uzanan yolda, öğrenim ortamında teknolojinin uygun şekilde kullanımı konusunda Türkiye’nin lider okullarından biri olacağız!
  Her yaştan öğrenciler için uygun, eğitici ve iyi planlanmış ders içi ve ders dışı etkinlikler sağlayacağız!
  Farklı altyapılardan ve kültürlerden gelen en iyi öğretmenleri bünyemize katarak öğrencilerimize uluslararası bir perspektif ve olağanüstü dil becerileri kazandıracağız!
  Değişime uyumlu ve titiz bir akademik ortam içerisinde, yenilikçi ve alanında en iyi olan öğretmenlerimizi, bu konuda rol model olmayı hedefleyen seçkin bir profesyoneller grubu olarak, eğitim ve idari kadro ile birlikte Cihangir Okullarında bir araya getireceğiz!