Aradığınız sayfayı bulmanıza yardımcı olabiliriz.

Sizinle İletişime Geçelim

Edit Content

Rehberlik

Cihangir Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi olarak amacımız, öğrencilerimizin psikolojik, sosyal ve duygusal, davranışsal, bilişsel ve akademik becerilerini ve gelişimlerini takip edip desteklemektir.

Geçmişten günümüze değişen toplum, eğitim, aile, çocuk-birey kavramlarının çağdaş bir bakış açısıyla değerlendirilmesini hedefleyen Yapılandırmacı ve öğrencileri belirli özelliklerine göre değil bütün özellikleriyle değerlendiren Bütüncül Psikolojik Danışma ve Rehberlik yaklaşımını benimsemektedir. “Her çocuğun rehberliğe ihtiyacı vardır.” ilkesinden hareketle sadece krize müdahale süreci değil önleyici ve gelişimsel rehberlik süreci de yürütülür.

Gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışını benimseyen rehberlik birimimiz, bireyi bir bütün olarak ele alır. Normal gelişim sürecinde öğrencilerin fiziksel, zihinsel, duygusal, psikolojik ve sosyal açıdan bütün yönleri ile performans kapasitelerine en uygun gelişimi gösterebilmesi üzerine odaklanır. En önemli hedefimiz çocuğu tanımak ve sahip olduğu özellikleri doğrultusunda desteklemektir.

Her Çocuğun "Rehberliğe" İhtiyacı Vardır

Her bireyin biricik olduğuna inanır ve kişilik yapılarını doğuştan getirilen mizaç özellikleri çerçevesinde değerlendirir. Çocuklara ve gençlere kendini özel hissettiren yaklaşımı ile benlik saygısı gelişimine katkıda bulunur.

Cihangir Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi okul öncesinden 12. Sınıfa kadar tüm öğrencilerle gizlilik ve güven ilkesine bağlı olarak çalışmalar yürütür. Öğrencilerin sadece sorun yaşadıkları konularda değil, her konuda paylaşımda bulunmaları desteklenerek Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nün hayatın paylaşıldığı bir yer olduğu mesajı verilir.

 

Cihangir Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çatısı altında alanında uzman kişiler görev alır. Bu uzmanlar disiplinler arası işbirliği doğrultusunda çalışmalarını sürdürür. Öğrenci gelişiminin takibi için öğrenci bilgileri düzeyler arasında etik kurallar çerçevesinde paylaşılır. Sene boyunca her öğrencimize ulaşmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.