Sizi Aramamızı İster misiniz?

  Sizi Aramamızı İster misiniz?

  Sürdürülebilir Eğitim Programı (SEP)

  Dünyada değişen eğitim yaklaşımları ile bağlantılı olarak; bugünün ilkokul öğrencilerinin ileride ihtiyaç duyacağı becerilerin temel alındığı, tüm akademik süreçlerin yaşamsal bağlarla desteklendiği eğitim programıdır.

  Bu kapsamda ilkokul yaş gruplarında eğitim alan öğrencilerin ‘’zamandan ve mekandan bağımsız’’ beceriler olarak nitelendirebileceğimiz; ileride hangi mesleği icra ederse etsin ihtiyaç duyacağı becerileri edinmeleri sağlanır. Bu beceriler;

  • Yaratıcı olma,
  • Üst Düzey Düşünebilme,
  • Problem çözebilme,
  • Farklı bakış açısı geliştirebilme,
  • Kendini tanıma, yeteneklerini bilme,(Atölyeler bu kapsamda kullanılmaktadır.)
  • Esnek düşünebilme,
  • Kendini ifade edebilme,
  • Eleştirel düşünebilme şeklinde sıralanabilir.

  Günümüz sınav sistemi gerçeğinden kopmadan MEB’in tanımladığı serbest zaman etkinlikleri saatlerini Atölyelerde, bu üst düzey becerileri kazandırmak için değerlendiririz.

  Öğrencilerin 1,2 ve 3. sınıfta birbirleriyle yarıştırılmadığı, rekabetin değil dostluğun ön planda uygulandığı bir metot benimseriz. 4.Sınıftan itibaren ise ortaokulda girecekleri zorlu merkezi sınavlara da hazır olmaları için hassasiyetlerine de dikkat ederek çoktan seçmeli deneme uygulamaları gerçekleştiririz.

  Bu deneme sonuçlarını bireysel olarak öğrencilerle paylaşır, sonuçlara göre veli ve öğrencileri yönlendiririz.

  Sürdürülebilir Eğitim Programı’nın özü; öğrencinin okulda edindiği deneyimi, okulun dışındaki yer ve zamanlarda da aktif kullanılabilecek değerde ve kalitede tutmaktır.

  Sürdürülebilir Eğitim Programının temel aldığı üç Ana Uygulama ve Yaklaşım yer almaktadır.

  • Team UP
  • Okuryazarlık Programı
  • Atölyeler

  Team UP 

            Çift dilli eğitim programı Team Up ile sadece mihver dersler değil beceri dersleri ve atölyeler de İngilizce  öğretmeni tarafından desteklenir. Buna ek olarak öğrencilerimiz; karşılama, yemek, yaşadıkları sorunları  ifade etme gibi yapılandırılmamış zaman dilimlerinde de İngilizceye maruz kalırlar.

  Okuryazarlık Programı

            Okuryazarlık Programı kapsamında akıcı okuma- okuduğunu anlama ve yeni nesil sorularla ilgili akademik süreçlere dahil olurlar. 1.Sınıf ikinci döneminden itibaren başlayan Türkçe Okuryazarlık derslerine 2.Sınıftan itibaren Matematik Okuryazarlıgı dersleri de dahil edilmektedir.

  Bu derslerle öğrencilerimiz; hem ilerleyen kademelerde karşılaşacakları ölçme araçlarına hazırlanmış hem de prozodik okuma, anlamlı okuma, hızlı okuma, anlama ve matematiksel işlemlerde hızlı olma gibi temel becerileri edinmiş olurlar.