Sizi Aramamızı İster misiniz?

  Sizi Aramamızı İster misiniz?

  Yabancı Dil

  Cihangir Okullarında uygulanan yabancı dil dersleriyle öğrencilerimiz hedef dili bilmekle kalmayıp, dilin etkin ve çeşitli bağlamlara uygun olarak kullanıldığı bir öğrenme ortamında bulunurlar. Anaokulundan liseye kadar birbirini destekleyen ve tamamlayan eğitim programımız ile Cihangir Okullarına özel geliştirilen yaklaşımımız olan “Constructivist English Model”, bizleri öğrencilerimizi doğru hedefe doğru hızda yönlendirmemizi sağlıyor. 

  Bu hedefi şu önermelerle özetleyebiliriz:

  • Bireysel öğrenme stillerine uygun eğitsel programlar sunmak,
  • Yabancı dil öğretimini bir ders olmaktan çıkarıp deneyime çevirmek,
  • Dünya İngilizceleri uygulamalarıyla geniş bir dil edinimi girdisi sağlamak,
  • Sadece iki dilli değil çok kültürlü bireyler yetiştirebilmek,
  • Kendi öğrenme sürecini yönetebilen bireyler eğitmek,

  Özerk olarak düşünme, öğrenme ve en önemlisi de buna uygun hareket etme becerisi eğitim anlamında büyük önem arz etmektedir. Biz de Cihangir Okulları olarak, İngilizce öğretiminin en önemli konulardan biri olduğu gerçeğinden hareketle, İngilizce öğretim modelimizi bu çerçevede ele almaktayız. Öğrenmenin, öğretimden daha da önemli olduğu, bireylerin öğrenme sürecinde birbirinden farklılık gösterdiği ve sınıf dışı etkinliklerin de son derece kıymete bindiği günümüzde, öğrencilerimizin sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerini bu çerçevede planlamak son derece önemlidir. Tüm bu bilgiler ışığında, Cihangir Okullarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerimiz kendilerine öğretilen konuları tam anlamıyla kavrayabildiği gibi atılan her adımın arkasındaki mantığı da görür. Dil öğrenme sürecinin en önemli bireysel kazanımlarından olan öğrenme stratejilerini etkili bir şekilde oluşturur ve kullanır.

  Önerilen Makalaler