Constructivist English Model (C.E.M)

Yirmi seneyi aşkın bir süredir ülkemizin eğitim hayatında etkin ve güçlü bir rol üstlenen Cihangir Okulları, yıllar içinde edindiği bilimsel iç görüyü ve kurumsal eğitim kültürünü İngilizce öğretiminde C.E.M Yaklaşımıyla somutlaştırdı. Fikir, telif ve kullanım hakkı sadece Cihangir Okulları’na ait olan C.E.M. Yaklaşımı, aşağıda verilen temel boyutlarla uygulanmaktadır. 1980’li yıllarda Avrupa’daki dil öğretim ve öğrenim faaliyetleri kökten değiştiren kavramlardan biri olan “Öğrenen Özerkliği” (Learner Autonomy) temel olarak sosyal yapılandırmacı yaklaşıma dayanmaktadır.

Eğitimin temel amaçlarından biri öğrencilerin kendileri için gerekli olan her tür beceri ve tutumu geliştirerek aktif katılımcılar olarak toplumsal anlamda rol almalarını sağlamaktır. Özerk olarak düşünme, öğrenme ve en önemlisi de buna uygun hareket etme becerisi eğitim anlamında büyük önem arz etmektedir. Biz de Cihangir Okulları olarak, İngilizce öğretiminin en önemli konulardan biri olduğu gerçeğinden hareketle, İngilizce öğretim modelimizi bu çerçevede ele almaktayız. Bu çerçeveyi oluşturan etkenlerin başında, dil öğrenme faaliyetlerinde son zamanlarda gerçekleşen paradigma değişikliği gelmektedir. Öğrenmenin, öğretimden daha da önemli olduğu, bireylerin öğrenme sürecinde birbirinden farklılık gösterdiği ve sınıf dışı etkinliklerin de son derece kıymete bindiği günümüzde, öğrencilerimizin sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerini bu çerçevede planlamak son derece önemlidir.

Yapılan bütün araştırmalar, dil öğrenme sürecinin, sınıf dışı ile desteklenmediği sürece istendiği noktaya ulaşmasının pek de mümkün olmadığını gözler önüne sermektedir. Tüm bu bilgiler ışığında, Cihangir Okullarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerimiz:

1) Kendilerine öğretilen konuları tam anlamıyla kavrayabildiği gibi atılan her adımın arkasındaki mantığı da görür;
2) Kendi dil öğrenme sürecine ilişkin amaçlarını etkin bir şekilde planlar;
3) Dil öğrenme sürecinin en önemli bireysel kazanımlarından olan öğrenme stratejilerini etkili bir şekilde oluşturur ve kullanır;
4) Kendi dil öğrenme sürecini gözlemleyerek eksik olduğu yerlerin farkına varır, bunların üzerine gitmek için yeni stratejiler belirler;
5) Karşılaştığı dil öğrenme sorunlarına yönelik kendilerini değerlendirebilirler.

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?