Constructivist English Model C.E.M

Kuramsal olanı kurumsallaştırarak ve aynı zamanda ulusal ihtiyaçlarımızı da dikkate alarak Cihangir Okulları’na özel geliştirdiğimiz yaklaşımımız olan “Constructivist English Model, bizleri öğrencilerimizi doğru hedefe doğru hızda yöneltmemizi sağlıyor. Bu hedefi şu önermelerle özetleyebiliriz:

• Bireysel öğrenme stillerine uygun eğitsel programlar sunmak
• Yabancı dil öğretimini bir ders olmaktan çıkarıp deneyime çevirmek
• Dünya İngilizceleri uygulamalarıyla geniş bir dil edinimi girdisi sağlamak
• Sadece iki dilli değil çok kültürlü bireyler yetiştirebilmek
• Kendi öğrenme sürecini yönetebilen bireyler eğitmek.

Ülkemizde ileri seviyede yabancı dil öğretiminin ana paydaşlarından birinin özel eğitim kurumları olduğu aşikârdır. Bu gerçekten hareketle, Cihangir Okulları ulusal sorumluluklarının farkındadır. Uzmanlık dalı her ne olursa olsun, ülkemizde ekonomiden sanata, eğitimden kültürel çalışmalara kadar tüm alanlarda yüksek yabancı dil becerileriyle donatılmış ve kültürler arası iletişimsel becerileri yüksek bireylere ihtiyaç duyduğumuz su götürmez bir gerçektir. Ülkemizin eğitim konusundaki önceliklerinin ve politik çerçevesinin çizildiği Stratejik Plan’da (2015-2019) ve Onuncu Kalkınma Planı’nda en azından bir yabancı dili çok iyi bir biçimde bilen bireylerin eğitilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu hedefe ulaşabilmek için de yabancı dil öğretiminin küçük yaşlardan itibaren başlaması ve on iki yıllık zorunlu eğitim süresince kesintisiz bir biçimde sunulması belirtilmiştir. Bu bilinçten hareketle, Cihangir Okulları, okul öncesi dönemden lise son sınıfına kadar 7.760 saat İngilizce eğitim vermektedir.

Constructivist English Model aşağıdaki unsurları dikkate alarak oluşturulmuştur:

 

Constructivist English Model olarak tanımladığımız yabancı dil öğretme/öğrenme yaklaşımımız, öğrencilerimize kendilerini farklı resmiyet seviyelerinde ve kültürler arası bağlamlarda, doğru sözlü ve sözsüz iletişim tercihlerinde bulunmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. İlkokul ve ortaokul düzeylerinde, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni ile belirlenen iletişimsel dil yeterlik düzeylerine odaklanırken (A1 seviyesinden B1+ seviyesine), lise seviyesinde öğrencilerimize B2 seviyesinde akademik İngilizce öğretiyor, tüm bu çalışmaları sürdürürken de hedef dilin kültürel unsurlarını öğrencilerimize öğreterek kendilerini gelecekte akademik ve iş yaşamında özgüvenle ifade edebilmelerinin ön hazırlığını yapıyoruz.

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?