Eğitim Düzeylerine Göre İngilizce Öğretim Çalışmalarımız

  OKUL ÖNCESİ

3-6 yaş aralığını kapsayan okul öncesi düzey, çocuklarımızın yaşama ve okula hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu dönemde edinilen öğrenme alışkanlıkları, kişilik gelişimi ile birlikte pekişen özgüven ve özsaygı, çocuğun yaşamının tümünde yankı bulur. Erik Erikson’un tanımladığı sekiz psikolojik döneminin (Epigenetik Dönemler) üçüncüsü olan “İnisiyatif alma- Suçluluk” dönemine denk gelen 3-6 yaş aralığı, bireylerin özerk, üretken ve kendi kararlarını alma becerisine sahip bireyler olma yolunda ilk temel adımları attığı bir dönemdir. Cihangir Okulları olarak okul öncesi düzeyindeki çocuklarımıza büyük bir özenle yaklaşıyoruz. Bu yaş düzeyinde çocuklarımızın yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirmesi, İngilizce öğrenme konusunda korku, kaygı veya endişe beslememesi, yabancı dil öğrenimini günlük yaşamının doğal bir parçası olarak görüp bu süreçten keyif alması ve en önemlisi de huzurlu ve mutlu çocuklar olarak ilkokula hazırlanması önceliğimizdir. Özenle ve dikkatle uyguladığımız yabancı dil öğretimi teknikleriyle İngilizceyi çocuklarımızın dünyasına narin bir tohum misali ekeriz. Ektiğimiz bu narin tohumu okul öncesi düzeyde toplamda 1.950 saatlik İngilizce eğitimiyle suluyoruz.

Okul öncesi düzeyde çocuklarımız, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde belirtilen Pre-A1 seviyesinin dilbilimsel yeterlikleriyle donatılır. Günlük yaşamda ve özellikle okul bağlamında sıklıkla kullanılan günlük ifadeler, bağlam ve durum temelli kalıp söz bütünleri ile çocuğun yaşamındaki birincil ve somut bağlamlara dair kelime ve söz grupları, bu yaş döneminin temel içeriğini belirler. 

  İLKOKUL

İlkokul, çocuklarımızın hayatındaki büyük bir dönüm noktasıdır. Okul öncesinin sağladığı rengârenk ev atmosferinin yerini, kurallar ve kavramlarla bezenmiş yeni bir dünya alır. Anadilde okuma ve yazma eğitimi ilk yılın en önemli hedefleri arasındadır. Bir diğer önemli hedef ise çocuklarımızın okul yaşamını, okulla birlikte günlük rutinlerinin bir parçası haline gelen görevleri; ödevleri, projeleri, sunuları ve diğer uygulamaları benimsemesidir. İkinci dil edinimi profili anlamında çocuklarımız bu dönemde de yetişkinlerin sahip olduğu bilişsel kapasiteye haiz değildir. Bir amaca hizmet eden görevler yerine getirmek ve soyut nedensellik gibi bazı bilişsel yeterlikler, ilkokul çocuklarını okul öncesinden ayıran temel özelliklerdir. Dil edinimi anlamında ise tıpkı okul öncesi öğrencileri gibi insanı şaşırtan beceriler sergileyebilirler. Elbette bu dönemde de dilbilgisi tanımları, kelime ve anlama dair soyut ifadeler çocuğun zihninde karşılık bulmaz. Artık o narin tohum toprağı yarmış, küçük bir filize dönüşmüştür. Sosyal kimliğini pekiştirmeye başlayan çocuklarımız, bu dönemde sınıf içinde ve dışında İngilizce konuşurken hata yapmaktan imtina edebilir, gülünç duruma düşme kaygısı duyabilirler. Ailelere düşen en büyük ödev, ilkokul çocuklarını İngilizce konuşmaları konusunda zorlamamalarıdır. Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’yle tanımlanan A1 düzeyindeki dil yeterlikleri dört sene boyunca 3.237 saatlik İngilizce dersiyle kazandırılır. Bu iletişimsel beceriye sahip olan çocuklar temel söz varlığını basit sözlü ve yazılı söylem parçacıklarıyla üretebilirler. Yine de bu dönemde çocuğumuzun yabancı dil bilgisinin küçük bir filiz olduğunu ve daha çok suya, güneşe ihtiyaç duyduğunu hatırlamamız elzemdir.

  ORTAOKUL

Her emeğin bir karşılığı vardır. Ailelerin ve öğretmenlerin çocuklarımızın yabancı dil becerileri için yıllar boyunca verdikleri emeğin karşılığını almaya başladığı düzey, ortaokul dönemidir. Çocuklarımız artık Jean Piaget’in ifadesiyle “Formel Operasyonel Döneme” girmiştir ve bir yetişkinin sahip olduğu birçok bilişsel işlemi yapabilmektedir. Sosyal ve duygusal anlamda yetişkinlerden çok daha esnek olmaları, ergenlik dönemindeki bireyleri mükemmel dil öğrencileri yapar. İkinci dil ediniminin bu dönemine bizler “Mucizevi Dönem” diyoruz. Bu dönemin İngilizce öğrenimi için en değerli dönem olduğunu bildiğimiz için de çocuklarımıza bir yıllık “Yoğun İngilizce Hazırlık Programı” uyguluyoruz. Ortaokulun ilk yılına adım atan çocuklarımızı haftada 20 saatlik (yıllık 720 saat) yoğun, yoğun olduğu kadar da keyifli bir dil öğretim programı karşılamaktadır. Takip eden yıllarda haftada 11 ve 12 saatlik bir dil eğitimiyle hazırlık programında sağlanan yüksek dil yeterlikleri pekiştirilir ve çocuklarımız 2,000 saate yakın bir İngilizce deneyimiyle lise eğitimine doğru özgüvenle yürürler. Ortaokul İngilizce Eğitim Programı’nda belirlenen B1+ seviyesine gelen öğrencilerimiz, genel söz varlığını kullanarak orta ve düşük resmiyet seviyesinde bulunan sözlü ve yazılı bağlamlarda kendilerini ifade edebilir ve yoğun yöresellik ve kültürel girdi içermeyen genel İngilizce aksanlarını büyük oranda anlayabilirler. O narin filizin yerinde artık güçlü bir fidan yükselmektedir.

  LİSE

Ortaokulun çocuksuluğunu nispeten geride bırakan evlatlarımız, ilgi alanlarına göre bilimsel tercihler yaptıkları orta dereceli eğitim düzeyine vardıklarında, onları İngilizce dersinde toplamda 1008 saatlik bir program karşılar. Bu program B2+ seviyesine değin uzanan yüksek bir yeterlik seviyesi sunmaktadır. Bu seviyenin iletişimsel yeterliklerini sergileyebilen öğrenciler tüm dünyada geçerli olan TOEFL ve IELTS türü sınavlardan, lisans eğitimini yurtdışı üniversitelerinde sürdürmek için istenilen sınav notunu rahatlıkla alabilir, ülkemiz veya yurtdışındaki yükseköğretim programlarının hazırlık programlarındaki hazırlık atlama sınavında başarılı olup muaf olabilir. Böylelikle üniversite eğitimleri sırasında bir yıl  önce bölümlerine geçip, mesleki hayatlarına da bir yıl erken başlayabilirler.

Cihangir Okulları olarak bir yabancı dili iyi bilmekten anladığımız da tam olarak budur; İngilizcenin çocuklarımızın yaşamında bir engel değil bir fırsat olması için canla başla çalışıyoruz. Tüm programlarımızı, eğitim materyallerimizi, öğretmen eğitimleri ve kur tanımlarımızı çocuklarımızın İngilizcede kendilerini doğru bir biçimde ifade edebilmelerinden çok daha fazlasını başarmaları için yapıyoruz. On iki senelik zorunlu eğitim boyunca İngilizce eğitimi almış ve Cihangir Okulları’nın sunduğu İngilizce Hazırlık Programı’nı deneyimlemiş öğrencilerimizin akademik yaşamları boyunca İngilizce yeterlikleriyle ilgili bir sorunları olmasına tahammülümüz yoktur. Sadece akademik yaşamlarında değil, iş yaşamları boyunca da İngilizce ile ilgili her hususta çocuklarımızın başarı sergilemesini hedefliyoruz. “Constructivist English Model” ismiyle tanımladığımız dil öğretim tasarımımız, çocuklarımıza okul öncesinden liseye toplamda 15 senelik eğitsel bir deneyim sunmaktadır. Bu deneyim, öğrencilerimizin bilişsel, gelişimsel ve psikolojik özelliklerine göre tasarlanmıştır.Toplamda 7.760 saatlik bir İngilizce öğretimi programı sunan Cihangir Okulları, patentli İngilizce öğretimi yaklaşımını ve yabancı dil öğretimi için geliştirilmiş yedi farklı öncü uygulamasını, eğitimde yirmi üç yıllık deneyimiyle harmanlayarak her geçen yıl daha da güçlendirmektedir.

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?