Yoğun İngilizce Hazırlık Programı

Başarılı öğrencilere en yüksek seviyede eğitim vermek ve onları ülkenin ihtiyaç duyduğu bilimsel ve iletişimsel becerilerle donatmak için Millî Eğitim Bakanlığı, 1955 yılında Maarif Koleji isimli okulları hayata geçirdi. İlk etapta sayıları sadece yedi olan bu okullar, bir sene yabancı dil hazırlık eğitiminin ardından bütünleşik ortaokul ve lise eğitimini yabancı dilde sunuyordu. 1970’li yılların ortalarında ismi Anadolu Lisesi olarak değiştirilen Maarif Koleji, yakaladığı başarıyı takiben 1980’li yıllarda tüm yurt sathına yayıldı. 2006 yılında yabancı dille eğitime son verilmesi, bir anlamda bu okul geleneğinin de sonu oldu.
Oysa bu gelenek, Cihangir Okulları’nda hâlâ devam etmektedir. Gelenek; yani eğitimde ve öğretimde kültürel miras, bizim kimliğimizin özünü oluşturmaktadır. Cihangirliler olarak Millî eğitim sistemimizin genlerinde bulunan ve yolumuzu aydınlatacağına inandığımız uygulamalara sıkı sıkı sarılıyoruz. Bir yandan eğitim geleneğimizdeki kıymetli uygulamalarla yolumuzu aydınlatırken diğer yandan bu önemli uygulamaları en son bilimsel ve teknolojik gelişmelerle destekliyoruz. Cihangir Okulları’nda bizler, Millî eğitim sistemimiz içinden yeşererek yıllar boyunca başarılı ve yetkin bireylerin yetişmesine olanak tanıyan “Yoğun İngilizce Hazırlık Programı” uygulamasının İngilizce öğretiminde kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz.

Neden mi? Bu sorunun yanıtı, yabancı dil öğrenmenin doğası ve dinamiklerinde yatıyor. Yabancı dil öğrenmenin temel unsurlarını altı önermeyle şu biçimde özetleyebiliriz:

1. İngilizceyi iyi bilmek yıllar süren ve istikrarlı bir yatırımın sonucudur.
2. Başlangıç seviyelerinde okuma ve dinleme becerilerinin doğal tekniklerle geliştirilmesi önemlidir.
3. On bir yaş altı çocuklar, dil bilgisi ve kelime unsurlarının meta-dilbilimsel açıklamalarını kavramsallaştıramazlar, fakat okuma ve dinleme girdisi sayesinde dili edinebilirler.
4. On bir yaş ila yetişkinlik arası dönem, yabancı dil öğreniminde “Mucizevi Dönem” olarak tanımlanır. Öğrenci yetişkin gibi düşünebilirken çocukluğun sağladığı bilişsel ve sosyal esneklik sayesinde büyük bir hızla dili öğrenebilir.
5. Yabancı dil öğretiminde “Kritik Dönem Hipotezi” olarak tanımlanan fenomene göre, bireyler ergenlik sonrasında dil edinimini sağlayan bilişsel mekanizmalarını kaybetmektedir. Doğru ve etkili bir aksan (telaffuz) için de bu dönem büyük önem arz etmektedir.
6. İngilizcenin konuşulmadığı ülkelerde yoğun programların elzem, hatta kaçınılmaz olduğu su götürmez bir gerçektir.

Beşinci sınıfa gelen öğrencilerimize haftada 20 saat Yabancı dil dersi sunmamız, yabancı dil öğreniminin doğası ve dinamiklerini iyi tahlil etmemizin bir sonucudur. Haftada 20 saat olarak tasarladığımız İngilizce hazırlık programımızda çocuklarımıza, ders dışı haftalık 5 saatlik bir çalışma programı da sunulmaktadır. Bu ders dışı etkinlikler;

1. Çalışma kâğıtları, bireysel etkinlikler ve alıştırmalar,
2. İkili ve grup çalışmaları,
3. Bireysel projeler (video, drama ve benzeri çıktı odaklı görevler),
4. Okuma etkinlikleri ve,
5. Bilgisayar temelli etkileşimsel etkinlikler olarak tanımlanmıştır.

Hazırlık programının sonuna gelen öğrencilerimizin kuramsal seviyesini B1 (Intermediate, Orta Düzey) olarak belirleyerek, lise sonu için hedeflediğimiz B2+ (Upper Intermediate, Orta-üst Düzey) seviyesine doğru özgüvenle yürümeye devam ediyoruz.

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?