Aradığınız sayfayı bulmanıza yardımcı olabiliriz.

Sizinle İletişime Geçelim

Edit Content
Eğitimi
teknoloji ile
birleştiriyoruz.
Okulumuzda eğitimi teknoloji ile birleştirerek öğrencilerimize
daha etkili bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz,
teknolojinin sunduğu fırsatları kullanarak daha interaktif,
verimli ve özgün bir öğrenme süreci geçiriyorlar.
Gerçek öğrenmeyi
sevdiren okul.
Öğrencilerimiz, sadece sınavlara yönelik değil, hayatları boyunca
kullanabilecekleri becerileri öğrenerek gerçek anlamda
öğrenmenin tadını çıkarırlar. Bu sayede öğrencilerimiz okul
hayatlarının yanı sıra, gelecekleri için de donanımlı bireyler
olarak yetişirler.
Gelişimin
ve dönüşümün
başladığı okul.
Öğrencilerimiz, sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda
kişisel gelişimleriyle de ilgilenirler. Bu sayede, öğrencilerimiz hayatları
boyunca sürecek olan bir dönüşüm ve gelişim sürecinin başlangıcını
okulumuzda deneyimlerler.
Previous
Next

Burada Eğitim
Çok Başka!

Cihangir Okullarında, öğrencilerimiz için sadece bilgi değil aynı zamanda yaşam becerileri, liderlik yetenekleri, özgüven ve sosyal sorumluluk gibi önemli özellikler de öğretiyoruz.

Edit Content

Beceri Temelli Eğitim Programı ile Her Şeyi Sorguluyorlar

Cihangir Okulları Ortaokulu 5 ve 6. sınıf öğrencileri için temele aldığı teknolojinin de etkisiyle değişen dünya ile birlikte öğrencilerden sadece akademik başarıları yüksek bireyler olmaları değil; problem çözme, okuduğunu anlama, kendini ifade etme, görsel yorumlama, karar verme gibi 21. yüzyıla ait üst düzey becerilere sahip bireyler olmalarını da amaçlayan ve bu kapsamda beceri temelli uygulamalara imkân tanıyan bir programdır.

 

Edit Content

Zamandan ve Mekandan Bağımsız Yaşam Becerileri Kazanıyorlar

Dünyada değişen eğitim yaklaşımları ile bağlantılı olarak; bugünün ilkokul öğrencilerinin ileride ihtiyaç duyacağı becerilerin temel alındığı, tüm akademik süreçlerin yaşamsal bağlarla desteklendiği eğitim programıdır. Bu kapsamda ilkokul yaş gruplarında eğitim alan öğrencilerin ‘’zamandan ve mekandan bağımsız’’ beceriler olarak nitelendirebileceğimiz; ileride hangi mesleği icra ederse etsin ihtiyaç duyacağı becerileri edinmeleri sağlanır.

Edit Content

Kodlama, Yapay Zeka ve Algoritmik Düşünme ile Geleceği Iskalamıyorlar

21.yüzyılda çocukların sahip olması gereken en temel beceriler; yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği olarak tanımlanmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ve eğitime sunduğu yenilikler; aynı zamanda getirdiği basitlik, öğrencilerin bu becerileri kazanmasını oldukça kolaylaştırmaktadır. Bilişim Teknolojileri Dersi; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde k12 bütünlüğünü sağlayacak şekilde planmakta, müfredatının içerikleri her yıl güncel bilgi, yazılım ve bakış açısıyla revize edilmekte ve yürütülmektedir.

Edit Content

Atölyelerimizde Kendi Yeteneklerini Keşfediyorlar

Okullarımızdaki atölyeler, öğrencilerin farklı alanlarda keşfetmelerini ve deneyimlemelerini sağlayan önemli bir öğrenme aracıdır. Bu atölyeler sayesinde öğrenciler, el becerilerini, yaratıcılıklarını, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirirken aynı zamanda öğrenme sürecine aktif bir şekilde katılırlar. Örneğin, STEM atölyeleri, öğrencilere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında pratiğe dayalı öğrenme imkanı sağlar.

Edit Content

Team-Up ile Yabancı Dil Öğrenmekten Büyük Zevk Alıyorlar

Okullarımızda uygulanan Team-Up Sistemi, öğrencilerin iki dilde eğitim almalarını sağlayarak dil becerilerini geliştirmelerini hedefleyen bir eğitim modelidir. Bu sistemde öğrenciler, sınıfta dersleri hem kendi ana dillerinde hem de hedef dillerinde takip ederler. Bu sayede öğrenciler, yabancı bir dilde öğrenmeye karşı olan korkularını yenerken aynı zamanda ikinci bir dil öğrenmenin faydalarını da deneyimlerler.

Edit Content

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanlarımız ile Her Zaman Yanlarındayız

Geçmişten günümüze değişen toplum, eğitim, aile, çocuk-birey kavramlarının çağdaş bir bakış açısıyla değerlendirilmesini hedefleyen Yapılandırmacı ve öğrencileri belirli özelliklerine göre değil bütün özellikleriyle değerlendiren Bütüncül Psikolojik Danışma ve Rehberlik yaklaşımını benimsemektedir. “Her çocuğun rehberliğe ihtiyacı vardır.” ilkesinden hareketle sadece krize müdahale süreci değil önleyici ve gelişimsel rehberlik süreci de yürütülür.

Edit Content

Uzman Kadromuzla Şimdiden Kariyerlerine Yön Veriyorlar

Kariyer Odaklı Akademik Gelişim Programı (KEP) kapsamında öğrencilerimizin merkezi sınavlara etkin, yoğun bir şekilde hazırlanması ve doğru bir kariyer programıyla hedefleri olan, planlarını ve zamanını doğru yönetebilen; yabancı dil, sunum ve iletişim yetkinlikleri olan; bilişim teknolojilerine yatkın, farkındalığı yüksek sosyal bilince sahip öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz bir üst kademe olan üniversite geçiş sınavlarına, üniversiteye ve geleceğe, 21. yüzyıl niteliklerine uygun hazırlanmaktadır.

Mutlu Çocuklar
Yetiştiriyoruz

 

Tüm çocukların özgüvenini ve özsaygısını,
akademik ve sanatsal başarılarını önemsiyoruz.
Mutlu öğretmenlerle çalışıyor, mutlu çocuklar yetiştiriyoruz.

Başarılarımız

Cihangir Okulları, öğrencilerine sunduğu eşsiz eğitim deneyimi sayesinde birçok alanda başarılar elde etmiştir. 

Burada Eğitim
Çok Başka

Sınıf dışı etkinliklere, öğrenci liderlik programlarına ve toplum hizmeti fırsatlarına yatırım yaparak, öğrencilerinizin kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. 

Çocuklarda Beslenme Ve Öğrenme İlişkisi
Yeterli ve dengeli beslenmenin toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkileri kanıtlanmış bir gerçektir. İnsan vücudu bir makine gibidir ve...
Disiplin Sağlamaya Çalışırken Nelerden Kaçınılmalıdır?
Disiplin kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında “İçinde bulunulan topluluğun yazılı veya yazısız kurallarına özenle uyma davranışıdır"...
Başarı Nedir ? Ne Değildir ?
Hangimiz yaşamımızda başarıyı gerçekleştirmenin ne olduğunu bir an durup düşünüyoruz? Hepimiz başarılı olmak, başarılı hissetmek ve başarılı...
Çocuklarda ve Ergenlerde Kaygı Bozuklukları
İnsanın bedensel ve ruhsal varlığını tehlikede görmesi sonucu yaşadığı huzursuzluk, korku ve kaygıya neden olur. İnsanın yaşamını tehtid...
Özgüven Kazanılır Mı ?
Özgüven bir çocuğun kendisine yönelik iyi duygular geliştirmesi sonucu kendisini iyi hissetmesi demektir. Başka bir deyişle "kendisi olmaktan...
Sorumluluklarını Bilen Çocuklar
Sorumluluk, çocuğun içinde bağlı bulunduğu kültüre, yaşa, cinsiyete ve kendi gelişim dönemine uygun olarak görevler üstlenmesidir. Aynı zamanda bu...
Tatil Döneminde Oyun Ve Ödev
Yüklü bir akademik program, düzenli sınavlar ile yorulan tüm çocuklarımızın ortak hayali olan mola dönemleri “tüm gün televizyon izleyerek...
Problem Çözme Becerisinin Aynılığı
Yaşamın içerisinde birçok amacımız var, kimi amaçlarımız uzun vadedeyken kimileri günlük hatta daha kısa süreli olabilmektedir. Amaca ulaşmaya...
0 B +
Mezun Öğrenci
0 +
Dünya Çapında Mezun
0 B +
Yurtiçi Üniversite Yerleşenler
0 +
Akademik Kadro